Spustit radio JZ | Spustit radio Dobrá Zpráva | - poslouchejte ZDARMA přímo ve Vašem počítači
MP3 ZDARMA - ZLATÁ STRÁNKA
KVÍZ #1  |  KVÍZ #2  |  KVÍZ #4  |  KVÍZ #5
KVÍZ ČESKÁ MLÁDEŽ  |  KVÍZ SLOVENSKÁ MLÁDEŽ
BIBLICKÝ KVÍZ PRO NÁROČNÉ
DĚTSKÁ SOUTĚŽ O CD ZDARMA
Chci informovat přátele o vašich kvízech >>
Pošlete odkaz na tuto stránku svému příteli >>
 

kliknutím zvětšíte fotografii
ÚVODOBJEDNÁVKOVÝ KATALOGKONCERTYVIDEORÁDIOTV JZHLASUJ A STAHUJZLATÁ STRÁNKATEXTY + AKORDYKONTAKT
Verše o Lásce na dnešní den
LÁSKU, RADOST A POKOJ 28-4-2008 HTML / 16.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2Tim 1,9
který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z
milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

Téma o lásce na dnešní den:
Timoteus byl Pavlův žák, Pavlův nejbližší spolupracovník.
Apoštol Pavel povolává milost do Timoteova života skrze modlitbu.
Jistě jej velice miloval, neboť o něm píše jako o svém vlastím synu.
Napomíná ho však a klade mu na srdce, aby ještě více rozněcoval
oheň Božího daru, který dostal skrze vkládání Pavlových rukou.
Staví zde proti bázlivosti Boží Dar – oheň. Proti duchu bázlivosti, staví
ducha síly, lásky a rozvahy. Nepochybně moc Ducha Svatého.
A dokonce chce, aby tu moc, kterou mu předal vkládáním rukou rozněcoval víc a víc.
A znovu tu můžeme číst, že služba Bohu, kterou může Pavel spolu
s Timoteem Bohu dávat, je Jeho milostí.
Daroval ji Božím služebníkům už před věčnými časy v Kristu.
A nyní zjevil Jeho příchodem.
Ježíš je Pavlovým dárcem života, ale také jeho ochráncem.
Je přesvědčen o Jeho moci, o moci Ducha Svatého, který je naším
ochráncem, advokátem i Slovem Pravdy. A to připomíná Timoteovi
neustále, ve všech listech, které psal nejen jemu.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
LÁSKU VELIKOU MÁM 27.4.2008 HTML / 16.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
1Tim 1,14
A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila a s ní víra i láska v Kristu Ježíši.

Téma o lásce na dnešní den:
Dnes je to opravdu o lásce. Ne, že jindy by nebylo (někomu může totiž připadat, že vyučování o dávání není o lásce).
Dnes ovšem apoštol Pavel říká o lásce, že je cílem našeho vyučování. Prázdné řeči staví proti lásce.
Představ si, že když někde s někým ztrácíš slova v prázdných řečech, tak nemáš lásku.
Říká, že někteří vedou prázdné řeči. A my víme z bible, že *** z každého prázdého slova bude člověk jednou souzený.***
Varuje před zneužíváním zákona, který mnozí staví právě proti Pánově milosti. Na jednom místě v bibli dokonce říká, že zákon BYL DÁN skrze Mojžíše, ale milost a PRAVDA SE STALA. Zákon byl dán Bohem skrze člověka Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Boha Ježíše. Milost a pravda nám byla dána na Golgotě skrze krev Beránka.
A potom už Pavel mluví o tom, jak je třeba o Kristu mluvit. Přečti si dole všechny verše, já teď ocituji jen jednu jejich část:
Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování, aby Ježíš Kristus právě na mně ukázal všechnu svou shovívavost jako příklad pro ty, kteří v něho uvěří, a tak dosáhnou věčného života.
Klíč k úspěchu evangelisty: Slovo o kříži, o krvi vylité za naše hříchy a slovo o tom, že se musíš narodit znovu (Jan 3. kapitola).

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
LÁSKA, VOLÁM LÁSKA 25-4-2008 HTML / 16.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Kor 9,8
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo...

Téma o lásce na dnešní den:
Věčné a vděčné téma, o kterém tak často mluvím, a o kterém tak často vyučuji na našich setkáních v penzionu Normandia na Nitrianském Rudně. Jaké téma, o čem to je? No přece o setbě.
Co zaséváš, to také sklidíš.
Tentokrát je však formulace apoštola Pavla tak trochu obměněna. On neříká, že co zaséváš sklidíš, ale říká *** jak zaséváš, tak sklidíš*** Je to nezvyklá a zvláštní formulace, která, řeklo by se, píchá do živého. Mluví zde dokonce o lakotě. A tady je klíč k vysvětlení.
Právě lakotu jeden z pisatelů apoštolských listů nazývá modlářstím (apoštol Jan pak ve svém listu píše: Miláčkové, varujte se model). I peníze totiž mohou být modla. A převážně také jsou.
Ale pozor. Bible neříká, že počátkem zla jsou peníze, jak se to někdo snaží překrucovat (ostatně denně je potřebuješ – jinak bys zemřel hlady), ale že počátkem zla je MILOVÁNÍ PENĚZ.
Zamilován do peněz pak modlář obvykle řeší otázku s obětováním. A my víme z mnohých vyučování na těchto našich stránkách, že muž oběti Abrahám sklidil hodně i v době, kdy byla velká bída. A dokonce, jak víme to nebyl on, ale jeho syn Izák, který v době absolutní neúrody sklidil stonásobek.
A tady je biblický klíč k potvrzení toho, o čem píšu. Abrahám neobětoval skoupě a proto sklidil bohatě. Dokonce i jeho potomci sklízeli bohatě. Kdo skoupě dává, skoupě sklízí. Takže nejen, co zaséváš, to sklidíš. Ale také jak zaséváš, tak sklidíš. Budeš mít dostatek a ještě ti bude zbývat na každé dobré dílo.
Ale dávej pozor. Až ti to semínko, které jsi měl dát na dobré dílo, zůstane, tak ho nesněz. Neměl bys co zasít.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
KEĎ SPASENÍ TAM BUDÚ STÁŤ 24-4-2008 HTML / 16.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
1Kor 15,10
Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.

Téma o lásce na dnešní den:
Možná jsi Boží služebník.
Možná sloužíš slovem, možná písní, možná sloužíš úsměvem, a nebo možná dáváním almužen. Prostě nějak sloužíš. A jestli je tomu tak, tak dnešní slovo je právě pro tebe a pro mě.
Apoštol Pavel říká, že to co je, nebo to čím je, se stalo proto, že mu byla dána Boží milost. Proč to tak zdůrazňuje, copak je to tak důležité, jak se to stalo? Ano, a nejen důležité, ale dokonce nejdůležitější. Z každého slova dnešního Pavlova textu totiž čiší POKORA.
Říká, že to není proto, že se nadřel, že se napracoval, i když připouští, že to bylo náročné. Ten úspěch a vůbec to, že to může dělat je proto, že mu vůbec byla dána milost, aby to mohl dělat.
Jestli jsi Boží služebník, jestli něco děláš pro Pána, tak mu denně a možná ve dne v noci děkuj, že to vůbec můžeš dělat. Že on si tě vybral a povolal.
Možná si říkáš: Ale vždyť jsem se rozhodl já. Já sám jsem řekl, že se budu obětovat pro Pána.
To budeš ale potom sedřený jak borůvka (jak se říká u nás na Moravě) a práce pro Pána nebude pro tebe potěšením, ale nešťastnou dřinou.
A jak to vím?
No protože je to psáno:
1) Bůh se pyšným protiví, pokorným však dává milost (Jakub 4,6)
a pak ještě 2) JEHO jho je lehké a břímě rozkošné (Matouš 11,30).

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
Láska je věčná 23-4-2008 HTML / 15.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
1Kor 3,10
Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.

Téma o lásce na dnešní den:
Boží milost ke stavbě, Boží milost k budování.
Čím více píšu o Boží milosti, tím více si uvědomuji, že ji potřebujeme opravdu ke všemu. Jak rádi bychom často budovali například naše vztahy podle našich představ.
Myslím tím podle mých představ.
Prostě všechno musí být právě tak, jak to chci já. Ale proč?
Pavel to zde rozvádí.
Myslíme často po lidsku, ne podle toho, jak chce Duch Svatý.
Možná by často stačilo se ztišit, abychom Ducha Svatého nepřeslechli.
Sáhněme si na srdce. Kolikrát za den se ptáme, jestli to, co děláme, děláme podle Ducha, nebo podle těla?
Dokonce Pavel píše, že to ani nemohou snést, protože stále patří světu. Takže na jedné straně jim říká bratři a na druhé straně o nich říká, že patří světu.
Jak to? Jak je to možné?
Ano, je to možné. V epištole Korintským je psáno: Způsoby našeho boje nejsou tělesné, ale jsou mocné v Bohu k boření pevností. Jakých pevností?
Pevností, které se jmenují VLASTNÍ PŘEDSTAVY, VLASTNÍ PLÁNY. Jak se to ale může stát? Jak to, že jsme tělesní a přitom jsme přijali Ducha novosti?
Jsme přece znovuzrození, ne?
Ano. Jenže Pavel tady vysvětluje, kde se bere ta tělesnost, kde se bere ta duševnost?
Je to závist a svár.
Docela smutná správa.
Jeden se hlásí k Pavlovi, druhý k Apollovi. Tvoří se sekty, denominace.
Už jste poslouchali náš skvělý třetí díl Bible a písně Jiřího Zmožka. To stojí za to. Už třeba jenom kvůli té písničce: Teprve až se církev zbaví pomluvy, teprve potom pozná, že to byly Satanovy námluvy.
Vyprošujme tu milost pro sebe i pro druhé. Milost, kterou potřebujeme k tomu, abychom dali do pořádku především sami sebe. Zatím to vypadá ponejvíce tak, že předěláváme neustále toho druhého.
Dnes je tu pro tebe tato dobrá zpráva: Předělej sám sebe, pracuj sám na sobě. To je ten základ, na kterém je třeba všechno postavit. To je ten základ, který Pavel přikazuje postavit. A potom dávej pozor, jak na něm stavíš dál.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JEŽIŠ, TO MENO TAK RÁD CHVÁLIM 22-4-2008 HTML / 15.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
Tit 3,7
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

Téma o lásce na dnešní den:
Skoro by se mohlo zdát, že to, co teď napíšu a zveřejním, nemá souvislost s dnešním bliblickým veršem. Ale já věřím, že má.
Mám jednoho přítele – bratra v Kristu, který žije v Žilině. A dnes ráno mi poslal pár řádků a na konci dopisu byla poučná citace, kterou bych zde rád zveřejnil: A stalo sa v tom, ked sa tak zhovarali a spolu sa navzajom dopytovali, ze i sam Jezis sa priblizil a isiel s nimi. (Lukas 24:15)
Ked ludia pestuju nekaly rozhovor, satan sa priblizi a stane sa ich spolocnikom. Ale ked maju svaty a cnostny rozhovor, Jezis Kristus sa priblizi a kdekolvek pride On prinasa so sebou pozehnanie.
(Thomas Watson, Heaven Taken by Storm)

Včera jsem psal na téma Vyplatí se to. A dnešní téma by docela dobře mohlo mít název: Ke komu se přiblížíš.
Biblický text, o kterém je dnes řeč je o milosti.
***abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.***
Jak může ale být někdo ospravedlněn Jeho milostí, když nedovolí, aby se k němu přiblížil? Nesčetněkrát a s velikou radostí, jsem četl v bibli místo ze Skutků, kde je napsáno ***a poznali, že byli s Ním*** Poznali, že s Ním chodili.
Kdo s ním chodil? No Jeho učeníci.
3 a půl roku. Tři a půl roku chodili s Ním a bylo to poznat.
Ale stačí, aby se člověk jen na chvíli spolčil se zlem a rovněž je to poznat. Moje komunistická babička vždycky říkávala: Má to napsané na čele. Myslela tím samozřejmě všelijaké darebáky a ty, kteří se spojovali se zlem.
Ve zjevení Janově je ale věta: A Jeho jméno budou mít napsáno na čele.
A tak to shrnu: Chodíš s Ježíšem – máš to napsáno na čele. Mluvíš s ním, chválíš ho v písních, modlíš se k němu – máš to napsáno na čele.
Spolčuješ se s těmi, kteří namísto žehnání pomlouvají? Kteří vedou zlé řeči o lidech kolem sebe, kteří mají nenávistné výpady proti svému okolí? Počítej s tím, že to budeš mít napsáno na čele. A nejen to, Duch Svatý bude zarmoucen a na hony se ti bude vyhýbat.
Co zaseješ, to sklidíš. Bude to na nás poznat. Bude poznat, s kým chodíme, s kým hovoříme a komu se naopak vyhýbáme. Budeme to mít napsáno na čele.
To věděla už moje komunistická babička.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JEŽÍŠ, TO JMÉNO TAK RÁD CHVÁLÍM 21-4-2008 HTML / 13.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2Tim 2,1
A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše,

Téma o lásce na dnešní den:
Projdeme se dnešním textem, podíváme se na to, jak vlastně dostáváme Pánovu milost a co způsobuje, když jsme účastníky Jeho milosti.
Především je spoluslužebník Pavlův – Timoteus, veden Pavlem k tomu, aby nebyl silný svou vlastní silou. Ale aby čerpal z milosti Ježíše Krista.
A pak už jde jeden pokyn za druhým. A myslím, že každý z nich je pro nás nejen poučný.
Přece jen jsou ale pokyny, které od každého z nás vyžadují určité úsilí. Tak jak to? Vždyť Pavel říká Timoteovi, aby nebyl silný vlastní silou.
Ano. Jak je psáno: Ani silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.
Často jsem se v posledních několika dnech zamýšlel na jednou větou:
Udělám to, protože se to vyplatí.
To znamená, že to udělám jenom tehdy, když vidím hned výhodu toho, co jsem udělal.
Ježíš tak ale nevyučuje.
On říká: Dej, a odplatu budeš mít u Otce v nebesích. Obětuj, ale odplatu neuvidíš okamžitě. Možná se ti dokonce bude zdát, že se to nevyplatilo.
To ale není možné, to se určitě nestane! Bůh má vždycky pravdu, když něco říká. Dělej to, i když se zdá, že se to nevyplatí.
Pán Ježíš řekl na příklad:
Když tě někdo požádá, abys s ním šel jednu míli, jdi s ním dvě.
Klasická ukázka toho, co nám může dělat potíže. Zašel bys tam se mnou? No ale víš, já zrovna zítra mám to, a to, a to… Jenže právě to o co tě žádá, se vyplatí udělat.
I když tomu musíš věnovat svůj čas, který si myslíš, že můžeš využít účelněji. Však si tam ten člověk může zajít sám. Vždyť je dospělý, na co potřebuje, abych tam šel s ním?
On to nepotřebuje. Potřebuješ to ty.
Protože jednou přijde chvíle, kdy naopak ty budeš potřebovat, aby ti někdo pomohl. Aby pro tebe něco udělal, aby s tebou někam zašel. A pak ti to Bůh odplatí. A ty zjistíš, že to, o čem sis myslel, že se ani nevyplatí, se vyplatilo.
Jak to? Jak můžu vědět, že se to vyplatilo? No přece: Co zaseješ, to sklidíš. To platí absolutně vždycky.
Pak zjistíš, co se vyplatí nejvíc. Naslouchat Božímu hlasu, naslouchat hlasu Ducha Svatého. Když tě volá, když tě potřebuje. I když si myslíš, že tě o to žádal člověk.
Naslouchejme Božímu hlasu, naslouchejme tichému hlasu Ducha Svatého. To se vyplatí. Dělat to, co po nás chce Bůh.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ 20-4-2008 HTML / 13.02.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
1Mo 19,19
Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel.

Téma o lásce na dnešní den:
Nesčetněkrát jsem dnešní text četl v bibli a mnohokrát jsem na tento text kázal. A vždycky zvovu mě fascinovala Boží milost, kterou Bůh projevoval vůči Lotovi. Já jsem přesvědčen, že Lotův život byl naplněn Boží milostí.
Už fakt, že ho vzal Abrahám z Keldejského Uru, aniž mu to Bůh nařídil, mi připadá jedinečný. Lot byl syn Abrahamova bratra, který zemřel a Abraham se o něj postaral. Dokonce i potom, když byl v zajetí při přepadení. Abrahám ho osvobodil s pouhými 318ti muži. A tenkrát se setkal s králem Šálemu Melkisedekem, kterému dal Abrahám desátek.
Abrahám byl muž oběti, neustále obětoval, neustále stavěl oltáře. A milost Boží byla s ním. Dokonce i tenkrát, když byla bída v zemi a jeho syn Izák sklidil stonásobek. A přece se od něj, zdá se, toho Lot naučil tak málo. Abrahám byl muž víry. Jak je napsáno, spravedlivý pak bude žít z víry.
A tak se nakonec musím zastavit nad pasáží, která mě vždycky znovu vede k zamyšlení. Lot byl navštíven v nebezpečí, které na něj „číhalo“ v údolí Sodomy a Gomory.
Dostal mnohá znamení o tom, že bude nutné toto místo opustit (v té souvislosti mi přicházejí slova ze Zjevení: Vyjděte z Babylóna lide můj). Bylo mu sděleno, co bude se Sodomou a Gomorou. Měl se připravit a vyjít.
A tak se vždycky znovu zamýšlím nad pasáží z dnešního textu: 15 Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: „Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul.“
16 Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery – to shovívavost Hospodinova byla s ním –, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem.
Vidíme, že shovívavost, milost Pánova, byla s Lotem. A on přesto váhal. I nám Pán říká: Vyjdi ze Sodomy a Gomory, vyjděte z Babylóna, lide můj. A neváhej jako Lot.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JENOM TAM, KDE JSI TY 19-4-2008 HTML / 31.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den: 2. Tesalonickým 2,16
Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
2. Tesalonickým 3,18 Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi.

Téma o lásce na dnešní den:
V mnohých modlitbách, které najdeme v Pavlových epištolách, odevzdává Pavel své bratry a sestry Boží milosti. Co to vlastně je milost?
Pokud bychom použili slovníkovou definici, pak jde o odpuštění, spasení, znovuzrození, pokání a Boží lásku. Už starozákonní proroci věděli, že je třeba, aby pro tuto milost člověk obnovil své srdce (Ezechiel 18:31).
Zatímco starý zákon dával více přednost slovu milosrdenství, v Novém zákoně je dávána přednost slovu milost. Zejména pak proto, že v sobě obsahuje myšlenku Boží moci, kdy člověk dostává od Boha milost k tomu, aby mohl žít život s větší mravní hloubkou.
Je ovšem v té souvilosti třeba zdůraznit, že lidskou odpovědí na Boží milost je víra. A tady jsme u kořene problému. Milost by bral každý, ale věřit, že Otec poslal Syna, aby nám tuto milost vybojoval na kříži, to už často bývá problém. Ale není se co divit. Lidé jsou často vysmíváni a mají problém s tím "co tomu řeknou lidi..." Sám Pán Ježíš Kristus ale prorokoval, že nepřítelem věřícího člověka budou mnozí. Nejvíce pak jeho vlastní, jeho rodina. Vždyť už v evengeliích najdeme pasáž, kde přímo Ježíšovi příbuzní ho vyhlásili za blázna.
Proč? Protože na něm byla Boží sláva.
Tak až ti bude dáno od Boha tolik milosti, že o tobě budou říkat „BLÁZEN PRO KRISTA“ tak se raduj, protože potom na tobě spočine Boží sláva.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JAK VŮBEC MŮŽEŠ ŘÍKAT, ŽE VĚŘÍŠ 18-4-2008 HTML / 30.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 1,16
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Jan, který je také často nazýván miláčkem Páně, byl mu stále velmi blízko. Jeho „účast“ na sepsání bible je obdivuhodná. Jedno evangelium, tři epištoly a Zjevení Janovo.
Tento apoštol Jan ( nezaměňovat s Janem Křtitelem), může právem mluvit o mnoha milostech. Tak tomu rozumím já, když apoštol píše o milosti za milostí. Jedna milost za druhou.
Byla to jistě velká milost, když jej služebná spolu s Petrem pustila do nádvoří paláce, kde byl souzen Pán Ježíš. Je dokonce napsáno, že jej znala, takže Jan musel být v milosti i u nejvyšších vládních kruhů.
Co ale považuji za zvláštní milost? Tu nepřetržitou řadu vidění na ostrově Patmos (přečti si o tom ve Zjevení Janově).
Teď někteří namítnou, tak jako si mi už stěžovala velká řada křesťanů, že Janovu zjevení nerozumí. A to je právě to. To je ta milost, kterou si musíš vyprosit. Je totiž třeba, abychom četli Janovo zjevení. Proč?
No protože hned na začátku této biblické knihy je napsáno: Blaze těm, kteří čtou toto slovo a těm, kteří je poslouchají.
Určitě si můžeš u Pána vyprosit tu milost, abys mu rozuměl. A když něčemu nebudeš rozumět, tak to vem, ulož to do regálu a jednou, až ti Pán otevře i tuto část písma, tak se k tomu vrátíš.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JAK DOBRÉ SLAVIT PÁNA 17-4-2008 HTML / 30.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2Mo 33,13
Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost; pohleď, vždyť tento pronárod je tvůj lid.

Téma o lásce na dnešní den:
Vždycky když čtu v bibli slovo cesta, vzpomenu si na dny svého obrácení. Bylo to 25.února 1994. (Jak už jsem někdy zmínil, jsem poslední Čechoslovák, který může slavit 25.únor jako den vítězství). Tehdy jsem volal k Bohu, aby mě převedl ze široké cesty na úzkou. I v dnešním textu je zmiňovaná cesta. Bůh řekl Mojžíšovi: Vyjdi!
Budeš-li číst Zjevení Janovo, najdeš tam rovněž apel na Boží lid: Vyjděte z Babylona, lide můj.
Dát se Boží cestou, to je milost. A když ještě dostaneš pokyn od Boha jako Mojžíš, pak je to dvojnásob naléhavé.
Mojžíš se samozřejmě vzpíral, jak čteme ve verši 12: Mojžíš řekl Hospodinu: „Hleď, ty mi říkáš: Vyveď tento lid. Ale nesdělil jsi mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoli jsi řekl: ‚Já tě znám jménem, našel jsi u mne milost.‘
Možná to byla spíš jakási pochybnost.
A potom pokračuje: Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, ne-li podle toho, že s námi půjdeš?
Jít s Bohem. Jít tak, aby s námi šel Bůh. Aby byl s námi.
Zrovna dnes jsem dostal poštou kratičký příběh o muži, který přišel k holiči a vyprávěl mu o Bohu.
Holič mu tvrdil, že žádný Bůh není, protože kdyby byl, tak by se neděly takové věci, jako se dějí. Nedopustil by to, co se děje a uměl by se postarat o děti, o celé rodiny.
Muž vyšel od holiče a viděl tam spoustu zarostlých, neostříhaných lidí. Vrátil se a říká tomu holiči: Holiči nejsou! Pan holič se podivil a říká: Jakto že nejsou, vždyť zrovna vy jste se u mne dal ostříhat. A on mu na to odvětil: No právě. Proto jste mě ostříhal, protože jsem za Vámi přišel. Postaral jste se o moje zanedbané vlasy.
A právě tak je to s Bohem. Musíš za ním přijít, aby se o tebe postaral.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
LÁSKU VELIKOU MÁM 26-4-2008 HTML / 30.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2Kor 12,9
ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Téma o lásce na dnešní den:
Slabost a moc. Slabost a síla? To je nepochopitelné?!
Jak může v nějaké slabosti fungovat nějaká moc?
Ve světě ne. Tam je třeba prosadit sílu.
V duchovní oblasti je to přesně naopak.
Zatímco ve světě se prosazují věci mocí člověka, tak v duchovní oblasti se prosazují mocí Boží.
A jak to funguje?
Ve světě povolává šéf své podřízené a pak jim dává příkazy.
V duchovní oblasti Bůh povolává své „podřízené“ a zjevuje jim svou vůli.
A jak jim zjevuje svou vůli?
Skrze svého Ducha, které Bůh dal těm, kteří ho milují. Tak je to psáno: Duch Svatý Vás uvede do veškeré pravdy (Janovo evangelium).
V tom je ten rozdíl.
Duch Svatý nenařizuje, ale zjevuje svou vůli. Potom každý, kdo uvěřil v Ježíše Krista a je znovuzrozený z Božího Ducha, má informace, které tento svět nemá. Má informace od Boha skrze Ducha Svatého. Ježíš říká: Ovce mé slyší můj hlas. Slyšíš Boží hlas?
Světský šéf dává své příkazy většinou razantně a neodkladně.
Zatímco náš „Šéf“ nám skrze svého Ducha zjevuje svou vůli ve chvíli, kdy se ztišíme a jsme ochotni mu naslouchat.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM 16-4-2008 HTML / 30.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
1Mo 18,3
a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka.


Téma o lásce na dnešní den:
Velmi poučný a zajímavý starozákonní „trojiční text“. Myslím, že by bylo dobré si dnes všimnout, jak se zde prolíná Hospodin se „třemi“.
>>> 1. verš: I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu.
V tomto verši máme Hospodina, který se ukázal Abrahamovi.
Náhlá změna: 2. verš: Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži.
Tady už jsou tři.
>>>5. verš: Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka.
Vidíme, že se rychle rozhodl pohostit tyto tři „muže“.
Nebojím se říct, že Abraham doslova dychtil po tom, aby je mohl pohostit. Budete-li číst dál verše, které jsou dole zaznamenány, je zde 2x zdůrazněno slovo rychle. Jak často jsme váhaví v podobných případech...
Je opravdu zajímavé dnešní text prostudovat.
Tím spíš, že zde Abrahám mluví o milosti, která mu byla dána k tomu, aby mohl tyto tři muže obsloužit.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM 15-4-2008 / 27.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Filipským 1,2
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Filipským 1,7 Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium.

Téma o lásce na dnešní den:
Líbí se mi dnešní akcent ve slově apoštola Pavla. Líbí se mi poukaz na to, že jsme účastníky MILOSTI. Účastníky Jeho lásky, která se zjevila na Golgotském kříži. V Pavlově srdci jsou ti, kteří jsou spoluúčastníky této milosti. Kdysi jsem se naučil nazpaměť modlitbu apoštola Pavla, kterou se modlí k Efezským v 1. kapitole od verše 17. I v dnešních verších připomíná Pavel své modlitby za Filipské.
A za co se modlí? Možná si někdy říkáš, že nevíš, jak a za co se modlit. V prvé řadě apoštol Pavel říká, že se za Filipské modlí s radostí. Zdůrazňuje svou vděčnost za jejich účast na díle evangelia. A je si jist, že ten, který v nich začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. A neopomene vyjádřit v modlitbě svou prosbu za lásku: „aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost“.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM 14-4-2008 / 27.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Titovi 3,7
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

Téma o lásce na dnešní den:
Dnešní verše o lásce, o milosti, jsou samy o sobě vyučováním. Často se pouštíme při kázání do výkladu toho, co je v bibli napsáno, dnes to ale příliš není třeba. Celý text – serie biblických veršů, které jsou uvedeny dole, nám předkládá evangelizačním způsobem vše, co je potřebné ke spasení.
Začíná poukazem na poslušnost a dobré jednání. Pokračuje varováním před pomluvami, hádkami a nevlídným chováním. Připomíná, jací jsme kdysi byli - nerozumní, neposlušní, otroci všelijakých vášní. Žili jsme ve zlobě a závisti. A pak se ukázala dobrota našeho Boha. Pavel neopomene jako vždy znovuzrození a záchranu skrze obmytí krví Ježíše na kříži. Stojí za to si dnešní verše o milosti přečíst. Možná i vícekrát.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ KDYŽ SE BUDÍM RÁNO 13-4-2008 HTML / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Tesalonickým 1,2
Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
2. Tesalonickým 1,12 Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.

Téma o lásce na dnešní den:
Před časem jsem si vzal jednu ze svých biblí a vyhledal a označil jsem si všechny místa, kde je napsáno v Něm. Že jsme v Něm, že máme být v Něm. A že On je v nás.
Ježíš, jak víte, říká: Otec je ve mně a já v Něm. Připomeňme si nyní tu větu, která je dole v dnešním čtení: Tak bude oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. Oslavovat Boží jméno Ježíš je milost. Oslavuješ to jméno Ježíš? Oslavuješ Otce v jeho jménu? Pak máš milost.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
HNED RÁNO 12-4-2008 HTML / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Tesalonickým 2,16
16 Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,

Téma o lásce na dnešní den:
Nedej se vylekat, říká Pavel. Nedej se snadno vyvést z rovnováhy nějakým projevem ducha. Žádným způsobem se nedej od nikoho oklamat, jako by už měl nastat ten den, den Jeho příchodu. Ovšem co je třeba? Přijmout pravdu, která zachraňuje.
A jak už jsem několikrát říkal: Pravda je Ježíš. Pilát se sice zeptal, CO je pravda, ale správná otázka je, KDO je pravda. A Pilát, ač sám jistě ani nechtěl odpovědět, nakonec nechal napsat tu pravdu přímo na kříž. Ježíš Nazaretský KRÁL židovský. Ano, hezky to musel Pilát přiznat a napsat na nejzobrazovanější symbol na světě. Pořád to tam píšou. INRI = Ježíš Nazaretský KRÁL židovský. Ovšem slovo neříká jen to, že máme přijmout pravdu, ale zajímavým způsobem kombinuje slova láska a pravda. Že mám přijmout lásku k pravdě. A proč? Protože až mocně sestoupí ten duch zla a bude konat všemožné zázraky a znamení, tak ti, kteří nepřijali lásku k pravdě, budou vydáni moci klamu, aby uvěřili lži. A kdo pak bude tvým ochráncem? Je to napsáno dole v dnešních verších: Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
DNESKA SI ZAZPÍVÁM 11-4-2008 / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DNESKA SI ZAZPÍVÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 1,7
V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou
milost,

Téma o lásce na dnešní den:
Tady je klíč ke spasení. Být v Něm. Přebývat v Něm. V kom? V Kristu. Neboť v Něm jsme vykoupeni Jeho krví. Už jsi někdy chválil slávu Jeho milosti? Pavel tady píše, že nás k tomu Bůh rozhodnutím své dobroty už předem určil.
Kdysi jsem prožil, že naše národy budou národy chvály. Kdybych to dnes tvrdil někomu v Česku, tak se mi vysměje. Český národ národem chvály? Ty se zbláznil! Ano, zbláznil. Já chválím Boha v Jeho Synu Ježíši Kristu každý den. Často i několik hodin. A když se má něco dít, tak vždycky musí někdo začít. Přidej se.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
DAR Z NEBA 1o-4-2008 HTML / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 2,21
Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná.

Téma o lásce na dnešní den:
Projdi si několikrát pozorně epištolu Galatským, abys věděl, o čem vlastně celá je. Pavel zde ukazuje neustále na milost která je nám dána. Nabádá, abychom nepohrdali Boží milostí, která nám nebyla dána skrze zákon, ale skrze oběť Ježíše na kříži. Říká: Vždyť ze skutků zákona ‚ nebude nikdo ospravedlněn. Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Okamžitě mi vytane na mysli: Je to Kristus v nás, ta naděje slávy. Neboť jak je psáno: Zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
CO ASI DOSTANU + akordy 9-4-2008 / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CO ASI DOSTANU + akordy
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 2,9
Když poznali milost, která mi byla dána – Jakub a Petr a Jan, kteří byli uznáváni za sloupy církve – podali mně a Barnabášovi pravici na stvrzení naší dohody, že my půjdeme mezi pohany a oni mezi židy.

Téma o lásce na dnešní den:
Je příznačné a pro nás velice poučné, že Pavel považuje všechno co má za milost. Uvědomuje si, že všechno co má, mu bylo darováno. Svou službu má za milost, své schopnosti má za milost, dary, které přijal od Ducha Svatého má za milost. A nakonec i všichni pochybující poznali milost, která byla Pavlovi dána. Shledali, že mu bylo svěřeno zvěstovat evangelium pohanům. Jak symbolické. Gamalielův žák, ale Ježíšův učedník. Jak poznáš dobrého učitele? Nevede tě k tomu, abyses stal jeho služebníkem, ale vede tě k tomu, abyses stal Ježíšovým učedníkem.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
CHVÁLA TOBĚ, PANE 8-4-2008 / 26.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHVÁLA TOBĚ, PANE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 1,15
Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se zjeviti ve mně svého Syna.

Téma o lásce na dnešní den:
Několik biblických termínů, které mnozí dobře známe, nám v této biblické pasáži předkládá apoštol Pavel v epištole ke Galatským. Předně zde podobně jako Ježíšovi učedníci parafrázuje známou větu: Posuďte sami, zda máme více věřit lidem než Bohu. Nechce se líbit lidem, ale Bohu. Říká, že evangelium, které káže, nepřijal od žádného člověka, ale přímo od Boha. A dokonce se nebojí připomenout, že mu je zjevil sám Ježíš Kristus. Nebojím se usoudit, že to zjevení dostal v oněch třech dnech, kdy v Damašku slepý očekával, co bude dál. Ale Bůh má vždy připravené služebníky, kteří ochotně vstoupí do Jeho plánu a přijmou Jeho úkol. A potom píše Pavel o svém vyvolení. Nebojí se opět směle tvrdit, že už v lůně jeho matky ho Bůh vyvolil pro službu zvěstování evangelia. Prorocký duch, kterého Pavel přijal skrze vkládání rukou Ananiášových v Damašku, ho pak provází po celou dobu jeho služby. Celá ta jediná věta o milosti je plná informací, které stojí za to si připomenout. Bůh si ho vyvolil už v těle matky, povolal ho svou milostí a rozhodl se zjevit mu svého Syna. Jiný překlad říká: rozhodl se zjevit svého Syna ve mně. To je pozoruhodné sdělení pro každého z nás. Chtěl bys spolu s apoštolem Pavlem říci: "Je to Kristus v nás, ta naděje slávy?" Je to Kristus ve mně, který mě vede ke zvěstování Spasitele Ježíše? Jsem plný Jeho Svatého Ducha, který mi dává tu milost, že mohu nést Jeho radostnou zvěst stejně jako apoštol Pavel?

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
CHCI DOBROŘEČIT V KAŽDÝ ČAS 7-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHCI DOBROŘEČIT V KAŽDÝ ČAS
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 12,9
ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.

Téma o lásce na dnešní den:
Tahle pasáž v listu Korinťanům je nejen ukázkou Pavlovy pokory. Pavel zde píše, že byl ve třetím nebi (často slyším lidi říkat, že se cítili jak v sedmém nebi, ale já jsem v bibli nikde o sedmém nebi nic nečetl). Pak říká, že byl přenesen do ráje. A pak ovšem raději začne mluvit o svých slabostech, o svých potížích. A tady je zřejmě klíč k jeho apoštolskému úspěchu. Umí přijmout „třetí nebe“ zrovna tak, jako slabosti. Dokonce říká, že tím nebem se ani moc nechce chlubit. Proč? Protože mu Bůh řekl, že moc Boží se dokonává v slabosti. A dokonce tuto slabost nazývá milostí. Ostatně na jiném místě v bibli apoštol Pavel říká: Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Samozřejmě myslí: Všechno mohu v Kristu pro Krista, který mi dává sílu.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
CHCEŠ PŘIJMOUT SPASENÍ? ( Nové písně 2 )
6-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHCEŠ PŘIJMOUT SPASENÍ? ( Nové písně 2 )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 9,8
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

Téma o lásce na dnešní den:
A ještě jednou o dávání. Jak velmi závažné je to téma, když mu apoštol Pavel věnuje ve svých dopisech tolik místa? Staví zde štědrost proti lakotě. Požehnání proti bídě. Připomíná, že radostného dárce miluje Bůh a pak pokračuje: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
5-4-2008 BERÁNKOVA KREV / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BERÁNKOVA KREV
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 6,1
Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,

Téma o lásce na dnešní den:
Milost dávání. Lekce pro dnešní den. Lekce pro celý život. Dej a bude ti dáno. Co zaseješ, to sklidíš. Když zaseješ okurky, nesklidíš melouny. Když zaseješ evangelium, sklidíš jeho ovoce, čímž je spasení. Dnes ovšem Pavel píše o jiném zasévání. Těch veršů dole je hodně, ale stojí za to si je nejen přečíst, ale i se nad nimi zamyslet. Přinese nám to požehnání. Požehnej se Pánovou milostí dávání.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ 4-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 4,15
To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

Téma o lásce na dnešní den:
Tentokrát jsem se rozhodl nechat mluvit Slovo. Nádherné Slovo. Proč? Protože líp to nejde napsat: Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás.
Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích;
jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.

To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala, a tak přibývalo i díků k slávě Boží.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
ANDĚLÉ 3-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
ANDĚLÉ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 15,10
Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval – nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.

Téma o lásce na dnešní den:
A znovu a znovu nazývá apoštol Pavel to velké množství práce, které pro Pána vykonal, milostí. Bojuje bez ustání a jeho v té době naprosto revoluční evangelium o vzkříšeném Kristu káže s neobyčejnou houževnatostí a zanícením. Není pochyb o tom, že pracoval bez přestání. Cestoval, kázal, modlil se, psal dopisy, scházel se s Kristovci po domích k lámání chleba… Byl to muž oběti. Velký Boží muž. A přitom začínal jako nedochůdče, jak píše. Taky si někdy připadáš tak nicotný? Tak to se raduj a děkuj Bohu. Jsi na nejlepší cestě za Kristem. Nech se jako Pavel zastavit Pánem na té poušti, ve které teď možná žiješ, a nech se jako Pavel použít Jeho milostí ke zvěstování zprávy o vzkříšeném Kristu.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
Z CELÉHO SRDCE VOLÁM K TOBĚ VSTŘÍC 2-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Z CELÉHO SRDCE VOLÁM K TOBĚ VSTŘÍC
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 15,15
V tomto dopise jsem se místy odvážil připomenout vám leccos ve jménu milosti, která mi byla dána od Boha,

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel připomíná Římanům, že nejenom on může být tím, kdo jim přinese poznání. Že oni sami mohou ukazovat jeden druhému cestu. Vždycky když čtu epištoly apoštola Pavla, nacházím zde příčinu a důsledek. Tentokrát je příčinou skutečnost, že jsou plni dobroty a naplněni veškerým poznáním. Řěkl bych, že jde o ovoce, které pochází z modlitby, slova, obecenství a služby. Nazývám to často čtyřmi sloupy Ducha Svatého, které jsou nutné k tomu, aby chrám Ducha, což jsme my, byl dostatečně připraven. Přesto však Pavel píše o důsledcích toho, co mu bylo ve jménu milosti dáno. Aby byl služebníkem Krista mezi pohany. To ovšem není jen Pavlův úkol. K tomu potřebujeme „vyjít“ i my. Vykročit krokem učedníků, kteří mají v Pavlovi dost dobrý příklad, co udělat ve jménu milosti. Myslím, že tu dnešní úvahu bude nejlépe zakončit myšlenkou, která ukazuje na pravou “Pavlovu tvář“. On celé to namáhavé dílo, které mu Pán svěřil, nazývá milostí. Možná se ti někdy stane, když pracuješ pro Pána (někdy jezdím na koncerty na východní Slovensko 7 hodin tam a 7 hodin zpátky), že řekneš: JE TO DŘINA. Naučme se místo toho říkat spolu s apoštolem Pavlem: JE TO MILOST.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den TVÉ RUCE 1-4-2008 / 22.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TVÉ RUCE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 11,5
A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Římanům 11,6 Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí.

Téma o lásce na dnešní den:
Vždycky, když jsem četl příběh proroka Izajáše, jak v tomto biblickém textu rozmlouvá s Bohem, tak jsem byl současně ohromený i nadšený. Mnoho věřících, kteří žijí život s Bohem, tj. intenzivní život s Písmem a modlitbou si myslí, že církev chřadne. Že není těch, kteří by vydali Bohu víc toho, co jim dal k dispozici. Víc času, víc úsilí, víc peněz, víc… Není tomu tak. Za dobu, kdy jsem začal žít život s Bohem (od roku 1971 a potom intenzivně od roku 1994) jsem poznal celou řadu věrných. Věrných Slovu, věrných modlitbě, věrných v desátcích, věrných v almužnách, věrných v lásce… Vždyť je napsáno: Neboj se malé stádečko, neboť Bohu se zalíbilo dát VÁM království. Komu se zalíbilo – Bohu, a pro koho – pro malé stádečko. Musím přiznat, že těch dávačů, těch věrných modlitebníků, těch věrných „písmáků“ jsem nepoznal tisíce. Ale stovky určitě. A pak už jen stačí si přečít dole v textu následující větu: Verš 5 - A tak i nyní je tu zbytek lidu vyvolený z milosti. Pak následuje milost pro ty, kteří nesklonili koleno před Báálem (modlou). Jak už jsem minule říkal: Lakomství, to je v Bibli označeno jako modlářství. Abrahám byl muž oběti (neustále stavěl oltáře) a jeho syn Izák sklidil v době největšího hladu stonásobek. Tak vypadá Boží milost pro muže a ženy oběti. Pro ty, kteří žijí pro Pána ve slově, v modlitbě a v oběti.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
SVÝM CELÝM SRDCEM 31-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SVÝM CELÝM SRDCEM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 5,2
neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.

Téma o lásce na dnešní den:
Když jsme tedy ospravedlněni z víry…
Z jaké víry?
No přece z víry ve jméno Ježíš.
Především je tedy třeba řící, že spasení není z jakési víry, ale z víry ve jméno Ježíš.
Už jsem to mockrát připomínal.
Všichni znají verš Jan 3:16.
Ale je třeba zrovna tak dobře znát Jan 3:18
Tam je napsáno, že spaseni budou ti, kteří uvěřili v Jeho jméno.
Proč ve jméno?
Je to takový koloběh, takové perpetuum mobile.
Totiž jak je psáno – ve jménu Ježíš je moc.
Jaká moc? Moc ke spasení.
A jak to vím?
No protože duchovní mocí na této zemi je Duch Svatý.
A ten koná spasení člověka.
Jak je psáno – vyznáš-li Pána Ježíše svými ústy a uvěříš-li ve svém srdci, že byl vzkříšen z mrtvých, budeš spasen (Řím 10:9).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
PROČ CHLUBÍŠ SE SVOU NEPRAVOSTÍ 30-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PROČ CHLUBÍŠ SE SVOU NEPRAVOSTÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 6,23
Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Téma o lásce na dnešní den:
Hřích má svou mzdu.
Adam a Eva zhřešili tím, že se chtěli povýšit na úroveň Boha.
Satan je přemluvil: Budete jako bohové.
Následoval odchod z ráje. Odchod z Boží blízkosti.
Odchod tam, kde není požehnání – ta nezasloužená milost udělovaná nám Bohem.
Takže mzdou hříchu je smrt.
A teď řekneš - tak jaktože nezemřeli, když zhřešili.
Znám jenom málo případů, kdy člověk zhřeší a hned zemře.
Docela hezký příběh je o Herodesovi v Novém zákoně.
Když začali lidé křičet: To mluví Bůh - a on si přisvojil Boží velikost, rozlezl se, jak praví písmo, červy.
Rozežrali ho červi.
To je duchovní obraz toho, jak dopadli Eva s Adamam.
Občas jsem někoho slyšel říkat: To mě žere. To mě užírá.
A to je ten proces.
Ne okamžitá smrt, ale postupné užírání.
Jednoduše takto: oddělením od Boha se dostali na cestu, kde není požehnání.
Trápili se. A není od věci si připomenout, že hned na počátku jejich života bez Boží přítomnosti jejich syn zabil svého bratra.
Ale dost už o hříších.
Neboť jak je psáno v dnešním verši o Boží lásce, o Boží milosti: darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Když Bible píše o životě věčném, má nepochybně na mysli kvalitu, která reprezentuje věčnost.
Přece nic, co je nekvalitní, nemůže být věčné.
Dokonce ani kvalitní dřevo nemůže být věčné.
Dej do země dřevo a shnije. Dej do země železo a shnije.
Dej do země cokoli a shnije to. Možná nějaké superkvalitní zlato by vydrželo.
Ale to nevím, protože zlatu nerozumím.
Prostě tam, kde je život věčný, je život kvalitní.
Nebo naopak - tam, kde žiješ život kvalitní, žiješ život věčný.
Ale dočti tu větu až dokonce.
Je tam přece napsáno: život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
Takže recept je jasný.
Žít život v Ježíši Kristu, neboť jak je psáno: ON JE TEN PRAVÝ BŮH A VĚČNÝ ŽIVOT (1. Jan 5,20).

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
PÍSEŇ VDĚČNOSTI 29-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PÍSEŇ VDĚČNOSTI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 5,15
S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu.

Téma o lásce na dnešní den:
Epištola apoštola Pavla Římanům je plná slov o milosti.
Mimo všech témat, která zde apoštol Pavel rozebírá, mě zaujala pasáž o odsouzení a milosti.
Zatímco za jedno provinění přišlo odsouzení, zdůrazňuje se zde, že naopak mnoho našich provinění, právě skrze Boží milost, vedlo k ospravedlnění.
Ostatně jen málo křesťanů nezná slovo o tom, že KDE SE ROZHOJNIL HŘÍCH, TAM SE JEŠTĚ VÍCE ROZHOJNILA MILOST (Řím 5:20).
O čem je tedy oběť Božího Syna?
Jak je psáno: On přišel, aby zachránil což bylo zahynulo(bible Kralická).
Není málo těch, kteří se často snaží vyhledat jakousi pravdu o tom, zda vůbec Ježíš žil.
Stačí se poctivě zamyslet nad hříchem a pohan bude mít jiné starosti.
Slovo říká: Kdo kradl, ať už nekrade.
Zdůrazňuje například, že zloději nevejdou do Božího království.
A co třeba lakomci?
Lakomství je hřích a je v bibli nazýváno modlářstvím.
Mnozí se domnívají o těch, kteří se klanějí nějakým sochám, že jsou modláři.
Ano, proroci Starého zákona mluví o modle vyrobené ze dřeva a píšou tam, že mnozí se před ní hrbí.
Ale Nový zákon varuje lakomce.
A nejen je.
A stačí si přečíst epištolu Galatským od kap.5, verš 18.
Tam je to všechno hezky popořadě.
Skutky těla – skutky duše.
Ale je psáno. My přece mysl Kristovu máme.
A ta přináší ovoce Ducha, které je popsáno u Galatských 5:22.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ 27-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 1,16
Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí.
Téma o lásce na dnešní den:
Toto slovo z Janova evangelia slyšel už určitě nejméně jednou každý věřící.
Já sám se nebojím říct, že jsem jej četl a slyšel možná tisíckrát.
A přece mě vždycky znovu fascinuje jeho význam.
Bůh dává milost za milostí. Jednu milost za druhou.
Nepřetržitý tok milostí.
Omilostňuje nás v podstatě každou chvíli.
Vždyť je psáno, že zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda SE STALA skrze Ježíše Krista.
Je to zajímavá paralela.
Milost a pravda SE STALA. A Slovo SE STALO.
Takže příchodem Ježíše Krista na tuto zem se něco STALO.
Co se stalo?
Láska a Pravda zvítězila nad lží a nenávistí.
Kdy a kde?
Už před dvěma tisíci lety na Golgotském kříži.
Jen je třeba si to v pokoře vzít, neboť je za to zaplaceno Kristovou krví.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ 26-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Matouš 21,41
Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“

Téma o lásce na dnešní den:
Když jsem se zamýšlel nad těmito verši, přišlo mi skoro kruté, jak dopadnou ti, kteří pohrdnou obětí Syna.
Na druhé straně jsem si často uvědomoval, jak velká oběť a jak velké bolesti musel nést a snášet Pán Ježíš, když zemřel za všechny hříchy světa.
Jak velké je často utrpení člověka, který si ani neuvědomuje, že mnohdy trpí pro své hříchy.
Ale je psáno, že Pán Ježíš Kristus trpěl za všechny hříchy světa.
Zaplatil za ně krví na Golgotském kříži.
Zaplatil za tvoje i za moje.
Proto nepohrdejme Jeho milostí a Jeho spravedlností, která se stala právě tam, na Golgotě.
Zdálo by se, že tyto verše, o kterých je dnes řeč, nejsou o Boží lásce.
Jsou.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo uvěří v něho nezahynul, ale měl život věčný.(Jan 3:16)

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
PÁN JE KRÁL VĚČNOSTI 28-3-08 / 20.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PÁN JE KRÁL VĚČNOSTI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Skutky apoštolů 4,33
Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

Téma o lásce na dnešní den:
Zkoušel jsem spočítat, kolik jsem už za svůj křesťanský život slyšel kázání. Mimo těch, které jsem kázal sám, jich bylo od roku 1971 možná tisíc. Taky jsem přemýšlel, jestli byly od člověka nebo od Boha. Jak poznáš kázání od člověka. Jde to vůbec poznat? V 17. kapitole Janova evangelia mluví Ježíš 3x o tom, že přišel oslavit Otcovo jméno. Jaké jméno? Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého je Ježíš. Proto také Ježíš říká, abychom křtili ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ve skutcích apoštolských je to dostatečně potvrzeno. Jakýkoliv křest tam zaznamenaný se konal ve jménu Ježíš – tedy ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Ve jménu trojice, kdy je jedno Otec se Synem i s Duchem Svatým. Je jisté, že toto jméno jak řeklo Slovo je kamenem úrazu, ale nedá se nic dělat. Ježíš řekl, že Otec pošle Ducha Svatého v Jeho jménu a pak dokonce řekl, že sám pošle Duch Svatého na tuto zem. Takže k tomu, aby kazatel kázal spasení, potřebuje mocně kázat v Jeho jménu. Pak je v jeho kázání přítomna Boží moc, kterou přinesl na tuto zem svým příchodem Duch Svatý. Kdy se to stalo. O letnicích. V den padesátý.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JE TO JEN PRO TVOU MILOST 25-3-08 / 18.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JE TO JEN PRO TVOU MILOST
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Izajáš 30,19
Neboť lid bude sídlit na Sijónu, v Jeruzalémě. Nebudeš už nikdy plakat. Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.

Téma o lásce na dnešní den:
A zase od Izajáše a zase moc dobrý. Slova plná naděje.
Nebudeš už nikdy plakat. Přál by sis to? Já možná. Ale pak by už nebylo s kým plakat, kdyby nikdo neplakal.
Protože slovo přece říká: Plačte s plačícími. Takže kdy nebudeš plakat? Tehdy, až budeš úpěnlivě volat a On tě uslyší a odpoví ti.
Víš, jak říkali Židé Ježíši? Rabbi. Mistře, učiteli. A tady je náš Panovník nazýván opět učitelem. A zase prorocky. Už tisíce let před tím, než mu tak říkali Židé.
Ač ti dával vodu útlaku i soužení, nyní už se tvůj Učitel nebude držet stranou. Na vlastní oči uzříš svého Učitele.
Kdo je tvým učitelem? Dovol mi tu otázku! Je to opravdu Ježíš, nebo nějaký moudrý přítel se kterým si přece tak rád popovídáš…
A víš, co ti řekne? To je ta cesta, jdi po ní!
A co už dávno řekl? Já jsem ta cesta, pravda i život. Ano, On je ta CESTA, skrze PRAVDU ( a On je přece PRAVDA) k ŽIVOTU ( a On je přece ten ŽIVOT).
Až si budeš dole číst ty řádky, určitě budeš povzbuzen, co všechno pro tebe připravil: Hospodin dá déšť tvé setbě, jíž oseješ roli…
Chléb z úrody role bude vydatný a výživný…
Bude pást tvůj dobytek na širých lukách….
Tvoji býci a osli, obdělávající roli, budou žrát šťavnatou a slanou píci, nakypřenou lopatou a vidlemi…
Na každé vysoké hoře a na každém vyvýšeném pahorku budou potůčky tekoucích vod…
A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka bude sedmkrát větší… Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví…
A kdy se to stane? Až prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš.
Řekneš jim: „Táhni!“

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ VYVYŠUJI LÁSKU TVOU 24-3-08 / 18.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ VYVYŠUJI LÁSKU TVOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Izajáš 63,4
Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené.

Téma o lásce na dnešní den:
Mám moc rád Izajáše proroka.
Ne, že bych se s ním někdy viděl a mohl si s ním popovídat.
Ačkoliv to by muselo být určitě super. No řekněte, posedět s takovým prorokem.
Jenže on měl Slovo shůry.
Réma, žádné lidské logos.
Žádné vymyšlené pohádky, či báchorky. Réma, slovo z nebe.
A tak nám nádherně sděluje, že náš Bůh měl sice v srdci den pomsty, ale Jeho milost to vyměnila za milostivé léto.
Všimněte si. Jeden den za jedno celé léto.
A ještě k tomu milostivé.
Víte co to je?
Trochu z těch prorockých veršů čiší smutek.
Bůh se rozhodl pro milostivé léto, ale nebylo nikoho, kdo by to zrealizoval.
Nikoho, kdo by dal lidem naději.
Totiž možná se někdo našel, ale neměl pro ně Réma, slovo z nebe.
Měl pro ně možná nějakou útěchu typu: NĚJAK BYLO, NĚJAK BUDE.
A víte, jak se ten pán jmenuje? FALEŠNÝ PROROK.
Pravý prorok vždycky přináší Réma: Boží slovo, Boží naději.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM 23-3-08 / 18.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 
Verše o Lásce na dnešní den
Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petr 5,5
Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost‘.

Téma o lásce na dnešní den:
Jak často je připomínána apoštoly Ježíše Krista pokora. Jak často je předpovídán pád pýchy.
Jeden před druhým máme být oblečeni pokorou. Jakou pokorou?
To trochu vysvětlím. Někdo má představu o pokoře takovou, že se před každým bude hrbit a dávat tak najevo svou „malost“.
Tak to si dej pozor! Může se ti potom lehce stát, že budeš pyšný na svou shrbenou pokoru!
Opravdová pokora je pokora srdce. Pán to jednoduše popisuje. Kdo se chlubí, ať se chlubí, že MĚ zná.
Všiměte si, že Pán říká, že nemáme říkat - co známe co víme, co jsme dokázali. Ale KOHO známe, CO O NĚM víme a co jsme S NÍM dokázali.
Nadarmo Ježíš neříká: Beze mě nemůžete činit NIC.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
DUCH PÁNŮV JE NADE MNOU 22-3-08 / 18.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DUCH PÁNŮV JE NADE MNOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petr 1,10
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena;

Téma o lásce na dnešní den:
Jedinečné Petrovo pojednání o tom, co všechno Bůh už předem připravil.
Je zde jakýsi rozpis toho, co předpověděli proroci a co má přijít.
Mezi jiným je zde zdůrazněnena Boží milost.
Je ovšem pravda, že stejně jako to museli dělat proroci, musíme to dělat i my dnes.
Museli hledat a ptát se po něm.
Svět víc ví, než se ptá. Svět víc požaduje, než prosí.
A přitom je napsáno, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Co máme hledat, o co máme prosit?
O spasení, po němž se ptali proroci už před mnoha tisíci lety.
Petr píše, že se máme znovu narodit k živoucí naději.
Ne k mrtvým vzpomínkám na to co bylo.
Ne k naříkání nad tím, co se nám nepovedlo, ale s vděčností za to, co Bůh pro nás připravil v Duchu Svatém pro příští čas. Ne až někdy, ne až v nebi.
Už teď, dnes, zítra, pozítří. Věř mu, že má pro tebe připraveny ty nejlepší věci.
Zapoj se za pluh jeho služby a neohlížej se dozadu.
Neboť jak je psáno: Kdo stojíš za pluhem, neohlížej se zpět.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
TEĎ PŘEDSTOUPÍM PŘED TVŮJ TRŮN 21-3-08 / 17.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TEĎ PŘEDSTOUPÍM PŘED TVŮJ TRŮN
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Židům 4,16
Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.

Téma o lásce na dnešní den:
V písni Teď předstoupím před Tvůj trůn, kterou obvykle začínají všechny naše koncerty, zpíváme o pokoře. Předstoupím před Tvůj trůn s pokorou. Chci spolu s Vámi v několika následujících dnech rozjímat nad milostí a milosrdenstvím. Vždycky mi to trochu připomíná situaci, kdy milost uděluje ve státě jen prezident, kdežto milosrdný může být každý. Ovšem i prezident. Tak trochu podobně se to odehrává zřejmě i v Božím království. Zatímco milost uděluje zcela jistě Bůh, tak známe například příběh milosrdného Samaritána. Že však milosrdenství plyne z Božího srdce je jisté. Vždyť Slovo nás nabádá, abychom došli milosrdenství a nalezli pomoc. A u koho jiného najdeme pomoc, než u Boha.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den
DOBROŘEČ MÁ DUŠE HOSPODINU 2-3-083 / 16.01.2008

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DOBROŘEČ MÁ DUŠE HOSPODINU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jakub 4:6
Mocnější však je milost, kterou dává.
Proto je řečeno: ‚Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘

Téma o lásce na dnešní den:
Ještě jednou se nebojím připomenout naši písničku, kterou začínáme každý koncert: TEĎ PŘEDSTOUPÍM PŘED TVŮJ TRŮN. Mnohokrát se zde opakuje v textu : předstoupím před Tvůj trůn s pokorou. Dnešní téma o pýše (která předchází pád) a pokoře, (která logicky předchází vzestup) je nejen burcující, ale také varující. Přiznám se vám, že jako kluci jsme s oblibou pokřikovali tu veršovačku, že jedna královna šlápla do ….. No ale tenkrát jsem si ještě neuvědomoval proč. No protože šla s nosem nahoru a nedívala se na to, co je na zemi. Navíc je zde mnoho dalších nástrah. Můžeš třeba jen zakopnout, a nebo naopak můžeš spadnout do jámy. A taky nesmíme přehlédnout ten fakt, že Bůh se pyšným protiví, ale pokorným pak dává milost. A můžeme to směle parafrázovat po svém. Pyšní se Bohu protiví. Má to ovšem dva významy. Pyšní se mu protiví tím, jak jsou pyšní a taky pyšní se protiví a staví se proti Jeho majestátu. Prostě a jednoduše. Nebuďme pyšní, neboť se to jednak Bohu protiví a jednak to předchází pád.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
/ 27.05.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 
PODROBNÝ SEZNAM
NAJDEŠ ZDE
Verše o Lásce na dnešní den 1.1.2007LL / 10.03.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 
Čtení o Lásce na každý den.
Tak by se mohlo jmenovat to, co Vám budu den co den předkládat. Vy víte, že jsme s Marcelou natočili duet Žít s Láskou. A v té písni se říká: „ Já myslím Lásku s velkým El“. A to je to, o čem budou tyto biblické verše. Věřím, že během tohoto roku projdeme snad všechno, co nám Nová smlouva na toto téma předkládá.

Verše o lásce na dnešní den:

1. Petrův list 4:8
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 5.1.LL
MY MÁME VÍTĚZSTVÍ –
JÁ RADOST V SRDCI MÁM / 09.03.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MY MÁME VÍTĚZSTVÍ – JÁ RADOST V SRDCI MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: 1. Timoteovi 1:5
Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

Téma o lásce na dnešní den:
Cílem přikázání je láska. Jestli plníš nějaká přikázání, tak cílem vždy musí být láska. Cílem nemůže být plnění přikázání. A nezapomeň – o tom se na těchto stránkách ještě hodně dočteš - že Pán především nařídil milovat Boha a bližního svého.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 4.1.LL / 09.03.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
AŤ JSI STARÝ NEBO MLADÝ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým 1:2
Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustavičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách;
3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel neustále děkuje a modlí se za USILOVNOU lásku. Lásku, která není bez snahy a úsilí o dobro, laskavost a pomoc druhému. Neustále mluví o tom, aby se věci lásky mezi námi rozhojňovaly skrze naše úsilí.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 2.1.2007LL / 09.03.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TO TY JSI, PANE, ZA MĚ VYLIL SVOU KREV
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Filipským 1:9
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel se modlí za filipské, aby se jejich láska ještě více rozhojňovala. Mnozí z nás, křesťanů, se mylně modlíme za to, aby se láska těch druhých ještě více rozhojňovala. Především je však tato modlitba pro mě! Modli se za to, aby se tvoje a moje láska ještě víc rozhojňovala. A pak už ani nemusíš pochybovat o tom, že Pán pak rozhojní lásku těch druhých.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 3.1.2007LL / 09.03.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SVÝM CELÝM SRDCEM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o lásce na dnešní den:

1. Tesalonickým 4:9
O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

Téma o lásce na dnešní den:
Abyste milovali jedni druhé! Toto je zákon, toto je nařízení, které Pán Ježíš zanechal svým učedníkům jako ZÁKON LÁSKY.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 11.2.LL / 11.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TY JSI MÁ ZÁCHRANA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 8:42
Ježíš jim řekl: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal.

Téma o lásce na dnešní den:
Proč nevěří svět Bohu?
Proč nevěří Ježíši?
Protože ON říká pravdu.
A svět chce slyšet lež.
Jan 8:45 – ale protože Já říkám pravdu …
Doslova : Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.
Skoro se zdá, že svět si zamiloval lež.
Ale Boží slovo říká, že máme milovat pravdu.
Přijímat ji.
(1. Petrův 1:22 Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.)


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 69 NĚCO TI V ŽIVOTĚ SCHÁZÍ / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NĚCO TI V ŽIVOTĚ SCHÁZÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanům 14:15
Trápí-li se tvůj bratr pro to, co jíš, nežiješ už v lásce . Neuváděj tedy svým jídlem do záhuby toho, za nějž Kristus umřel!

Téma o lásce na dnešní den:
Máš potíže s jídlem?
Já taky!
Sice mi ještě žádný bratr neřekl, že jej rmoutí, s jakou chutí pojídám ten zákusek…
Nemá to být ale to, co je důležitější v našem životě, než spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém.
Já si třeba myslím, že když někdo chodí v Duchu, tak se i může radovat, jak mi ten zákusek ke kávě chutná.
My máme totiž následovat pokoj, radost a spravedlnost a ne sledovat, jestli někomu náhodou zrovna něco moc nechutná…
Nás nebuduje sledování jedlíků, ale následování pokoje.
Pán Ježíš přece říká mladému boháči:
„ Jedno ti ještě schází!“
Vždycky nám ještě něco bude scházet.
Miloval jsem jednoho kazatele, bývalého profesora a ten si nechal fotbal.
Jiný kazatel si zase nechal létání padákem a dověděl jsem se o tom teprve až když ležel v nemocnici, jak s tím padákem havaroval.
Zůstávat v lásce.
Nesoudit.
Milovat se vším, co si ještě ten člověk „ nechal“.
Třeba s tím ještě bojuje.
Možná ještě soudíš někoho, kdo už dnes ráno vybojoval ten boj s něčím, co ti na něm vadí.
On už to vybojoval, ale ty jsi na tom hůř než on, protože jsi teď v soudu!
Ještě teď v poledne jej soudíš a tak jsi odsoudil kus své lásky.
Každý soud je krádeží lásky.
Proto Pán říká, nesuďte vůbec nikoho! (Mat. 7:1)
Ten tvůj soud je zlodějem tvé lásky.
Soud je vždycky spojen se zákonem.
A zákoníci jsou bez lásky a ani o tom neví.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 68LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ PŘESTOUPENÍ SVÉHO BÍDU ZNÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 8:7
Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce , kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti.

Téma o lásce na dnešní den:
Milost dávání.
Bohatství, které se děje skrze „ chudobu“.
Když dáváš, Bůh si od tebe půjčuje.
Kdysi mi kdosi „ moudrý“ sděloval, že křesťan si nemá půjčovat.
Na vidlích bych mohl přehazovat ty, co přesně vědí, co křesťan má a co nemá dělat.
A tak když mi zase jeden moudrý říkal, že si křesťan nemá půjčovat, tak jsem mu řekl, že Pán satanovi na poušti řekl:
„ JE PSÁNO“.
A odkázal jsem ho na přísloví, kde je psáno, že i Bůh si půjčuje.
Podíval se na mě jak na blázna a nejraději by mě prohlásil za kacíře, kdybych ovšem neznal ten verš:
(Přísloví 19:17 - Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost).
Dávej, ukládej si v Nebeské bance.
Je napsáno, že tam zloději nekradou (Matouš 6:20)
a rez tam nepůsobí (protože je tam všechno z toho nejkvalitnějšího materiálu, proto je to věčné, jinak by to shnilo, jako všechno tady na zemi).
No kdyby to přece bylo ze dřeva, tak to ztrouchniví za pár roků.
Všechno je tam věčné, všechny materiály, všechny myšlenky, všechna slova.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 67 CHCI DOBROŘEČIT V KAŽDÝ ČAS / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHCI DOBROŘEČIT V KAŽDÝ ČAS
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 16:10
Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou , neboť na něho čekám spolu s jinými bratry.

Téma o lásce na dnešní den:
Aby byl Timoteus beze strachu?!
No ale jak můžu já způsobit, aby byl beze strachu?
No, musíš vědět, že dokonalá láska strach zahání :
(1. Janův 4:18 V lásce není žádný strach, ale dokonalá láska vyhání strach ven, neboť strach má muka. Kdo se však bojí, nedošel k dokonalosti v lásce).
Vybízí korintské, aby s Timoteem nepohrdali, ale naopak se o něj postarali.
A troufá si jít ještě dál.
Vybízí je, aby ho vypravili na cestu.
Buď ostražitý a bedlivě sleduj, až k tobě Bůh pošle „TVÉHO TIMOTEA“, abys nepromarnil příležitost mu posloužit.
Abys třeba neřekl:
„ No a co tento mladíček mi může dát?
Vždyť mu ještě teče mléko po bradě“.
Buď Bohu vděčný za to mléko, možná je to právě to, které potřebujeme, a o kterém apoštol píše: „Napájel jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť
jste ho ještě nemohli snést a ani dosud nemůžete" (1. Korintským 3:2).Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 66L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JAK DOBRÉ SLAVIT PÁNA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 2:4
Psal jsem ve veliké stísněnosti a se sevřeným srdcem, s mnohými slzami - ne proto, abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali, jak veliká je má láska k vám.

Téma o lásce na dnešní den:
Církvi v Korintu píše Pavel s mnoha slzami.
A znovu zdůrazňuje, že ač píše z velikého soužení a úzkosti srdce, oplývá k nim láskou.
Zdá se, jako by zde pojednou neplatilo, co se píše ve Filipským 4:4 – RADUJTE SE V PÁNU VŽDYCKY.
Pamatuj!
Nová smlouva není zákon.
Choď v Duchu a ne v těle a potvrdí se ti slova z 3. kapitoly knihy Kazatel:
Je čas pláče a je čas radosti!
Ti, kteří jsou vedeni Duchem Božím jsou Synové Boží a ti mají rozeznání časů.
Znají čas pláče a znají čas radosti.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 65 BUDEŠ-LI PÍT Z VODY MÉ / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BUDEŠ-LI PÍT Z VODY MÉ
Můžeš si ji poslechnout ZDE
Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 16:13
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! 14 Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

Téma o lásce na dnešní den:
Bděte, stůjte ve víře, počínejte si zmužile, buďte silní.
Tady se píše, co všechno máme dělat.
A hned na to zazní povel:
„Dělejte to v lásce!“
Stalo se mi jistě párkrát v životě - myslím v tom novém - že jsem se projevil jakýmsi siláctvím.
Myslím tím, že jsem byl razantní a určitě jsem se vůči někomu dopustil i odsouzení.
Ale tady se píše:
VŠECHNY VAŠE VĚCI.
A siláci se často pletou do cizích věcí a většinou bez lásky. Dobře vědí, co ti druzí mají dělat. Ale každý musí začít vždycky především u sebe.
Také apoštol Petr před tím varuje!
Nepleťe se do cizích věcí (1.Petr 4:15). Přináší to jen utrpení a okrádá o požehnání. Bez lásky prostě nefunguje nic.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 64 TEĎ PŘICHÁZÍ TVOJE SLÁVA / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TEĎ PŘICHÁZÍ TVOJE SLÁVA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým 5:8
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.

Téma o lásce na dnešní den:
Výzva!
Tady je třeba zpozornět.
Když je třeba někde ve vojenském prostoru výzva Stůj!
Co bys udělal?
Zastavil by ses?
A tady je výzva.
Abychom byli připraveni na Jeho příchod.
Jak?
„Opancířováni“ vírou a láskou a přioděni přilbou naděje spasení.
Jak vůbec můžeš tuto naději získat?
Jednoduše.
Nejmocnější je Boží slovo.
Je teď jistě dobré si připomenout slovo z ep. Efezským, kde v kap. 6 se v 17. verši píše , že přilbou spasení a mečem Ducha je Boží slovo.
Duch Svatý je Duchem naděje.
A naději získáš jen skrze čtení Božího slova.
Čteš Slovo každý den?


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 63L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BUDEM TĚ CHVÁLIT A BUDEM TĚ VZÝVAT
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým 1:2
3 před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.

Téma o lásce na dnešní den:
Pavel často mluví o práci lásky.
Někde se to překládá také jako činná víra, která přichází jen skrze úsilí a vytrvalost.
Někomu by se mohlo zdát, že Pavel poněkud neskromně připomíná své zásluhy.
Že totiž evangelium k nim přišlo v moci Ducha svatého.
A to je to.
Pavel neříká, že to přišlo v jeho moci, ale v moci Ducha svatého.
A dokonce si je jistý přesvědčivou plností.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 62L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TY SI DOBRÝ PÁN (keby sa hory rútili)
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Judův 1:2
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!


Téma o lásce na dnešní den:
Judova epištola má jenom jednu kapitolu.
2x v ní Juda připomíná lásku.
Hned na začátku ve druhém verši si přeje, aby se těm, kteří jsou povolaní, posvěcení v Bohu Otci a zachovaní pro Ježíše Krista, rozmnožilo milosrdenství, pokoj i láska.
A ve verši 21 pak říká, abychom se zachovávali v Boží lásce.
Láska Boží, je láska Agapé - přestože!
Láska lidská je láska Fília – protože!
Bůh nás vykoupil přestože jsme byli plní hříchů (dokonce o tom máme i píseň).
Nevykoupil nás proto, že jsme byli tak skvělí a dobří…
I my máme žehnat, přestože nám někdo zlořečí.
Neboť jenom skrze žehnání můžeme přijmout požehnání.
Co zaseješ, to sklidíš.
Každý ví, že když zaseje okurky, nesklidí melouny.
Tak také když zasejeme požehnání, sklidíme požehnání.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 60L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Díky, Otče
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 2:3
5 Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že v něm jsme.


Téma o lásce na dnešní den:
Otcova láska.
To je to, co zdůrazňuje Pán Ježíš Kristus, když říká v Janově evangeliu, že je v Otci a Otec v něm.
Chceš-li mít Otcovu lásku, pak se musíš přidržet toho, co zde píše apoštol Jan.
Pomíjivé věci tohoto světa, jeho žádosti, pýcha a všechno, co s ní souvisí je překážkou lásky Otcovy.
Bůh se pyšným protiví, pokorným však dává milost (Jakubův 4:6).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 59L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JERUZALÉM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 4:7
8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.


Téma o lásce na dnešní den:
Co máme mít především.
O tom je těchto 5 veršů.
Kdysi kdosi moudrý řekl, že ze všeho můžeš umět něco, ale z něčeho musíš umět všechno.
Tak i apošt. Petr má ve svých epištolách vždy celou řadu důležitých důrazů.
V těchto pěti verších např. jmenuje rozvážnost a střízlivost k modlitbám, vzájemnou pohostinnost, vzájemnou službu skrze obdarování, kterého se nám dostalo, ale především opět zdůrazňuje lásku.
A znovu klade důraz na to, aby naše láska byla horlivá.
Ze všeho můžeš mít něco, ale v lásce musíš být horlivý.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 58 SVÝM CELÝM SRDCEM / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SVÝM CELÝM SRDCEM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Matouš 6:19
24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat , k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


Téma o lásce na dnešní den:
Neustále je v Božím slově zdůrazňováno srdce.
O králi Davidovi je napsáno, že to byl muž podle Božího srdce.
Kontroverzní biblická postava, muž, který dokonce nechal zabít svého vojevůdce Uriáše Chetejského, měl Boží srdce.
Jak mnozí by se nad tím mohli pohoršit.
On ale přes všechny své obrovské chyby miloval Boha.
Mnozí naopak přes všechny své obrovské přednosti Boha ignorují.
On psal a zpíval žalmy Bohu a dokonce je o něm napsáno, že před Bohem křepčil.
Jak křepčil?
No tak, že s ním nakonec pohrdla jeho vlastní žena.
Tak jestli taky křepčíš, tak můžeš zrovna tak očekávat pohrdání.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 57L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Andělé
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Židům 13:1
Bratrská láska ať trvá;
2 s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.


Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel zde zřejmě připomíná onen úžasný příběh, kdy Abraháma navštívili tři muži.
Věřím, že i my jsme často hostili někoho, koho k nám Bůh
poslal (a překlad slova anděl znamená – POSEL – POSLANÝ).
A říká, abychom nezapomínali na pohostinnost.
Díky ní pak budeme hostit anděly – posly s dobrou zprávou.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 56L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SVATBA BERÁNKOVA (POJĎME SE PŘIPRAVOVAT)
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Timoteovi 4:8
Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.


Téma o lásce na dnešní den:
Zvláštní slovo.
Víme, že máme na 1. místě milovat Otce, potom taky bližního – ale příchod Ježíše?
Otevři si Janovo zjevení a DUCH A NEVĚSTA tam na samém závěru volají:
„ Přijď! A každý, kdo slyší, ať řekne přijď!“.
Zamilovat si Jeho příchod – zvláštní apel?!
A co přináší?
Korunu spravedlnosti, kterou mi v onen den dá Pán, ten spravedlivý soudce.
Pojďme se modlit a vyprošovat si, abychom si zamilovali jeho příchod.
Já se přiznám, že jsem dříve, než jsem začal studovat lásku, ani nevěděl, že takový apel v Bibli vůbec existuje.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 55
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 4:16
Také my jsme poznali lásku , kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.

Téma o lásce na dnešní den:
Ještě jednou se vracím k přebývání v lásce.
Je to něco hmatatelného, něco viditelného.
Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele (Jan 15:13).
Z řeckého originálu se slovo život často překládádá taky jako duše.
Naše duše (náš život), je často naplněna našimi vlastními plány.
Žijeme podle vlastní vůle, podle vlastních plánů.
Slovo svévole se často používá v souvislosti s vůlí dětí proti vůli jejich pozemských rodičů.
V Božím království je to stejné, jako v království tohoto světa.
Je Boží vůle a je svévole.
A nic není tak důležitého, jako si bez přestání vyprošovat poznání Jeho vůle.
Položit tedy duši za své přátele znamená dát na první místo plán Boží – Pánovu vůli.
Jeho vůle je spasení člověka – každého člověka, neboť On chce, aby všichni lidé „došli spásy“ (1.Tim 2:1).
Pavel zde žádá, aby se konaly modlitby a prosby.
Vzniklo mnoho modlitebních společenství.
I my sami máme často programy chvály, modliby a uctívání.
Jak je psáno v naší dnešní písni:
Hospodin slyší, když k němu volám.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 54LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
To slovo je blízko
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Filemonovi 1:7
Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře.

Téma o lásce na dnešní den:
Láska občerstvuje.
Zajímavé slovo.
Já jsem měl vždycky občerstvení spojeno s nějakým kioskem (dnes je tam spíš napsáno – Bistro), kde se občerstvuje tělo.
Vím ale, že i náš duch, náš „vnitřní člověk“ potřebuje občerstvení.
A tady je někdo, kdo svou láskou občerstvil srdce (nitra) svatých.
Filomen měl církev v domě.
A jeho láska a věrnost působila vděčnost Pavlovu.
Dostávám řadu dopisů od vděčných posluchačů našich písní.
A i já jsem vděčný za milost, za každé takové občerstvení láskyplným dopisem.
Za milost, kterou Bůh do našich písní vložil skrze lásku Ducha, která je rozlita v našich srdcích (Římanům 5:5).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 53LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NĚCO TI V ŽIVOTĚ SCHÁZÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 6:10
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.

Výčet věcí, které má mít Boží člověk, je tady podobný, jako u Galatských 5:22, kde Pavel jmenuje ovoce Ducha.
Píše to Timoteovi, který byl jeho pomocníkem na Boží vinici.
Ukazuje také ale na nezdravá slova v učení některých, kteří, jak říká ap. Pavel: … jsou nadutí a dychtí po hádkách a potyčkách.
To je duch hádky, sporu a rozepří.
Říkává se o takovém člověku, že je hádavý.
Ale lépe je to pojmenovat přesně.
Člověk obsazený démonem hádky, sporu a rozepří.
A co s tím?
Vyprošovat pro takového člověka pokání.
Modlit se, aby mu Bůh zjevil, že jedině pokání je cesta do Božího království.
Už na začátku své služby Pán Ježíš řekl:
„ Dělejte pokání, království Boží se přiblížilo“ (Matouš 4:17).
Jak blízko jsi pokání, tak blízko jsi Božímu království.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 52LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JENOM ŽEHNEJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 3:8
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Petr ve své první epištole vybízí k jednomyslnosti.
Víme, že kde je jednomyslnost, tam přichází Duch Svatý ve své plnosti.
O Letnicích dokonce po deseti dnech, kdy zůstávali na modlitbách jednomyslně spolu (Skutky apoštolské 1:14, Skutky apoštolské 2:1), přišel v takové moci a síle, že učedníci byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit v jiných jazycích.
Zdůrazňuje zde opět plnost bratrské lásky, ale také vybízí k tomu, abychom žehnali.
A proč máme žehnat a ne zlořečit?
Z těchto veršů je patrno, že Pán své učedníky dobře vyučil o principech zasévání a sklizně.
Tři a půl roku je učil tomuto principu:
Budeš-li zlořečit, budeš zlořečený – budeš-li žehnat, budeš požehnaný. Zlořečení je každá zlá řeč a dobrořečení je všechno dobré, co vychází o někom z našich úst.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 51LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHVALME HOSPODINA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Lukáš 16:1
13 Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku." Téma o lásce na dnešní den:
Jeden z oddílů Bible, se kterým si kazatelé a vykladači bible často nevědí rady.
Nám však dnes má posloužit především verš 13.
Nemůžeš sloužit dvěma pánům.
Je zde řeč o Bohu a mamonu.
Každá chtivost v oblasti peněz a bohatství skončí nakonec nepřátelstvím vůči Bohu.
Jako příklad nám také může posloužit bohatý mládenec, o kterém Pán Ježíš říká, že SPÍŠE VEJDE VELBLOUD UCHEM JEHLY, NEŽ BOHATÝ DO KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO (Matouš 19:24, Lukáš 18:25).
Potom však učedníkům říká, že co je nemožné u lidí, je možné u Boha.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 50L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 4:20 - 5:5
5:3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,

Téma o lásce na dnešní den:
Obě přikázání, které označil Pán Ježíš za největší, zde opět staví apošt. Jan vedle sebe.
Jan říká, že toto přikázání má od Něho:
„Aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 49L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MY NESEM KRISTOVU ZÁŘI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 4:8
9 V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.

Téma o lásce na dnešní den:
Bůh je láska.
Někdy, když vcházím do nějakého domu, kde bydlí starší lidé, tak tento verš jim visí nade dveřmi.
Bůh je láska.
Často se to však stalo jakýmsi folklórem, mít takový obrázek nade dveřmi.
Chtělo by to na těch obrázcích trochu doplnit:
„ Bůh je láska, která je ve mně, a proto v tomto našem domě všichni všechny milujeme. Neboť jsme přijali Ježíše jako svého Pána (Řím.10:9) a jsme nyní chrámem Ducha Svatého, skrze kterého v nás Kristova láska přebývá“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 48L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Z CELÉHO SRDCE VOLÁM K TOBĚ VSTŘÍC
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 16:22
24 Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši.

Téma o lásce na dnešní den:
Poslušnost pravdě skrze Ducha očistí duši.
Duch Svatý vládne nad našimi duševními touhami, které nám denně nabízí tento svět.
Potom vroucně milujeme jedni druhé z čistého srdce.
To je bratrská, nepředstíraná láska.
Pokud se ovšem nesytíš Božím slovem, denně jej nečteš, nesytíš se pravdou.
A On řekl: „ Já jsem pravda“.
Pilát položil špatnou otázku – Co je pravda?
Správná otázka je:
„Kdo je pravda“?
Čteš Boží slovo denně?
Jestli ne, tak jsi daleko od pravdy.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 47L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 2:17
Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte.
Téma o lásce na dnešní den:
A opět jedno místo o milování bratří.
V Nové smlouvě je mnoho míst o tom, že bratrská láska má být na prvním místě a milování bratří je podmínkou pro naše požehnání.
Stejně tak, jako podmínkou pro to, abychom „došli požehnání“ je:
ŽEHNAT I NAŠIM NEPŘÁTELŮM.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 46L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
ZBOŘ SVŮJ CHRÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2.Timoteovi 1:13
Měj za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, která nás spojuje v Kristu Ježíši.

Téma o lásce na dnešní den:
Jedinečné dva verše, které opět nás vybízejí k tomu, abychom vážili slova.
Dokonce je napsáno, že z každého slova bude člověk jednou souzen (Matouš 12:36).
Apoštol zde mluví o zdravých slovech – tak to potom musejí být taky slova nezdravá.
A slova ZDRAVÁ zde spojuje s láskou a vírou, které jsou v Kristu Ježíši.
Je to poklad, který byl Timoteovi svěřen.
Dokonce jej Pavel považuje za nádherný.
Ten však lze zachovávat jen skrze Ducha Svatého, který v nás přebývá.
Každý, kdo přijme Pána Ježíše Krista je chrámem Ducha Svatého (1. Korintským 6:19).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 45L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JAK VŮBEC MŮŽEŠ ŘÍKAT, ŽE VĚŘÍŠ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:

1.Timoteovi 4:12
Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě.

Téma o lásce na dnešní den:
Řiďte se mým příkladem – tak nás vybízí apoštol Pavel na mnoha místech.
Tady však nabádá Timotea, aby on sám byl pro věřící příklad.
V řeči, v chování, v duchu, ve víře, v čistotě a v LÁSCE.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 44LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
KDYŽ NEODPUSTÍŠ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým 4:9
O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

Téma o lásce na dnešní den:
Bratrská láska.
Snad nejčastější akcent v apoštolských epištolách.
Milovat jedni druhé.
Jak často o tom můžeme číst:
(Židům 13:1, Matouš 22:39, Marek 12:31, 1. Janův 3:23, 1. Janův 4:11, 1. Janův 4:20, 2. Janův 1:5).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 43LL / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BŮH NÁŠ, BŮH VELKÉ LÁSKY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým 3:6
Nyní však přišel Timoteus od vás a přinesl radostnou zprávu o vaší víře a lásce i o tom, jak na nás stále v dobrém vzpomínáte a toužíte nás spatřit stejně jako my vás.

Téma o lásce na dnešní den:
Víra s láskou a láska s vírou.
Takovou máme také jednu píseň na našem CD, které má název Zpívej, zpívej
( mimochodem je to jedno z nejlepších CD, které jsme natočili a je trochu neprávem opomíjené).
A Pavel tady vyjadřuje přesvědčení, že právě víra s láskou způsobuje, že na něj Tesaloničtí vzpomínají v dobrém.
Ale také zde připomíná očekávaný příchod našeho Pána a Spasitele, aby až přijde, jsme byli shledáni ve společné lásce.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 42L / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
VÍC TĚ ZNÁT
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Koloským 1:3
4 neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, , kterou máte ke všem bratřím. Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel nás na jednom místě nabádá:
„Bez přestání modlete se“
(1. Tesalonickým 5:17 Bez přestání se modlte – překlad Bible Kralická 1613). Když procházím Pavlovy epištoly, téměř v každé je jakási děkovná prosba, či modlitba (Ef 1:17, Ef 3:14, Kol 1:3, Filipským 1:3).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 41/2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JEŽÍŠ ŘEKL: ODPOUŠTĚJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Jak je těžké milovat své nepřátele!
A proč?
Jak těžce člověk snáší útoky nepřátel proti své osobě.
A proč to vůbec Ježíš po mně chce, abych žehnal a dobrořečil nepřátelům?
Protože už na samém začátku Bible (Genesis 8:22) je napsáno, že co bude slunce a žár, bude i setba a žeň.
Co zaseješ, to sklidíš.

Verše o Lásce na dnešní den:
Matouš 5:42
44 Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují,

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 40/2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
ON JE MŮJ PŘÍTEL
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Jan v této epištole neustále spojuje lásku s čistotou.
Abychom my, kteří v něm, v Kristu, máme naději, jsme se neustále očišťovali.
T.j. posvěcovali se.
Což znamená:
oddělovali se pro Jeho dílo, jak je psáno u Ef. 1:10 :
Jsme přece Jeho dílo, stvořeni k dobrým skutkům, které On předem připravil, abychom v nich chodili.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 3:1
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 39/2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU, RADOST A POKOJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Stále častěji cítím, že bych chtěl (a jistě bych měl), vzít si některou z Petrových epištol a modlit se, abych i já měl všechny ty potřeby a ctnosti, o kterých apoštol Petr píše.
Víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, vytrvalost, zbožnost, bratrskou náklonnost a nakonec uvádí lásku.
A vybízí nás, aby tyto věci nejen byly v našich životech přítomné, ale aby se i rozhojňovaly.
Aby rostly - abychom nebyli nečinní, ani neplodní.

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Petrův 1:5
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání,
6 k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost,
7 ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 38/2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU VELIKOU MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
A všichni vás budou nenávidět kvůli mému jménu.
A až tě začnou nenávidět kvůli jménu Ježíš, tak se neboj.
Ani vlas na hlavě ti nikdo nezkřiví.
Vytrvej v tom, a tak získej svou duši i pro věčný život.

Verše o Lásce na dnešní den:
Lukáš 21:17
A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 10.2.2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
RADUJME SE, KDYŽ TRPÍME PRO TO JMÉNO
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Jan, miláček Páně připomíná, jak také má vypadat moje a tvoje láska. Už jsi někdy některého služebníka vypravil na cestu?

Verše o Lásce na dnešní den:
3. Janův 1:5
6 oni vydali před církví svědectví o tvé lásce . Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem,


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 37/2007 / 10.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NEŽ SKONČÍ VEČER PLNÝ DÁREČKŮ
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Žít v Kristu Ježíši – co to je?
Vybízí zde následovat Pavlovo učení, způsob života, víru, lásku pronásledování a utrpení.
A všichni, kdo chtějí žít zbožně budou pronásledováni.
Čeho se ale držet?
Jakého slova?
Jak ustojíme pronásledování?
Kvůli čemu budeme pronásledováni?
Přečti si verše u Lukáše 21:17-19.

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Timoteovi 3:10
Ty však jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, shovívavost, lásku , trpělivost

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 36L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU BOŽÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 6:11
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku , trpělivost, mírnost. Téma o lásce na dnešní den:
Pavlova epištoly jsou na mnoha místech modlitbami.
A tady máme další návod na modlitbu.
I tady bych možná mohl uvést, jak se modlím já, když čtu a rozjímám Boží slovo.
Jak se modlím z takového textu.
Možná je ale důležitější předeslat, že modlit se musíš vždy především za sebe.
Psala mi jedna žena, že její přítelkyně měla vidění o prázdné studni, když se modlila za svou sestru. A začala se modlit, aby její sestra nebyla tak jako ta prázdná studna.
Musel jsem jí ale napsat, ať se nejprve modlí za sebe, aby nebyla ta prázdná studna ona.
Teprve potom budou naše modlitby fungovat i pro druhé.
A jak tedy bude vypadat moje modlitba?
Dej Bože skrze tuto prosbu ve jménu Ježíš, abych uměl následovat spravedlnost…


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 35/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NECHTE MALIČKÝCH
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Jedna z Pavlových modliteb, kterou i já někdy používám pro sebe a modlím se takto:
Vyprošuji si ve jménu Ježíš, aby se má láska ještě více a více rozhojňovala … atd.

Verše o Lásce na dnešní den:
Filipským 1:9
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost;

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 34/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ VYVYŠUJI LÁSKU TVOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Jistě znáš nazpaměť tento výčet ovoce Ducha:
Láska, radost, pokoj…
A hned na prvním místě jmenuje apoštol Pavel lásku.
Křesťan bez ovoce je neplodný.
KŘESŤAN BEZ LÁSKY JE NEPLODNÝ. Pán apeluje u Jana 15:8, abychom nesli MNOHO ovoce.
Jedině tak se můžeme stát Jeho učedníky.

Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 5:22
Ovoce Božího Ducha však je láska , radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 33/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Kratičký závěrečný pozdrav apoštola Pavla obsahuje přání pokoje a lásky s vírou.
Nejprve je třeba zdůraznit, že obě tyto věci jsou v Bibli často spojovány.
Tak tedy:
Bůh dal Syna(Jan 3:16) aby skrze víru hříšníka nemusel nikoho odsoudit.
A o jaké víře se dál mluví?
(Jan 3:18). Kdo v něj věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil VE JMÉNO.
Jméno jednorozeného Syna je Ježíš.
To je jediné jméno, zkrze které bylo dáno lidem spasení.
Jak je psáno:
„A není jiného jména na nebi, na zemi, ani pod zemí, v němž by mohli lidé spaseni býti“ (Skutky apoštolské 4:12).

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 6:23
Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 32/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MY TAK MILUJEME JMÉNO TVÉ
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Skoro by se toho někdo mohl začít bát.
Bůh si tě zamiluje a pak ti řekne:
„ Vezmi svůj kříž a následuj mne (Marek 8:34).
Co je kříž?
Co byl Pánův kříž? Oběť pro člověka.
Tak se projevila Boží láska k nám.
Úkolem Pána byl kříž.
Tak naplnil Otcovu vůli:
Avšak ne má, ale Tvá vůle se staň (Lukáš 22:42).
Tak i naším křížem je naplnit Jeho vůli pro náš život.
Bez přestání se modli, jaký je Jeho plán pro tvůj život.
Jaká je Jeho vůle, co připravil pro tebe za úkol.
Jakou hřivnu ti nadělil, abys ji používal pro druhé.

Verše o Lásce na dnešní den:
Marek 10:21
Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 31/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
CHCEŠ PŘIJMOUT SPASENÍ? ( Nové písně 2 )
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Věřící se často ptají:
„ A jak se mám modlit? A jak se modlíš ty?“
A právě celá 12. kapitola Římanům je pro molditbu skvělým podkladem.
Možná bych zde dnes mohl uvést, jak bych se já modlil z tohoto slova:
Bože, Otče nebeský, modlím se teď ve jménu Ježíš, aby moje lásky byla bez pokrytectví.
Vyprošuji si, abych lnul k dobrému a ošklivil si zlé.
Chci milovat bratrskou láskou a předcházet druhé uctivostí.
Nepolevovat v pilnosti, být vroucího ducha a sloužit tobě… ( atd až do věrše 21.)

Verše o Lásce na dnešní den:
Římanum 12:10
a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 30L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 


Písnička o lásce na dnešní den:

DÍKY, JEŽÍŠI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Matouš 24:12
a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13 Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Téma o lásce na dnešní den:
Prorocká 24. kapitola Matouše je plná pokynů, jak se máme chovat v těchto posledních časech.
Už dopředu nás Pán varuje, že nás budou nenávidět kvůli jménu Ježíš.
Povstane mnoho falešných proroků a láska mnohých vychladne.
Nám však je zdůrazněno, abychom vytrvali až do konce.
Především v lásce.
Jak je psáno: „ Kdo však vytrvá až do konce bude spasen (zachráněn, ochráněn)“.
A jak prakticky takovéto vytrvání v lásce má vypadat?
Žehnej svým nepřátelům – a budeš nositelem požehnání – nositelem lásky.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 29/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DUCH PÁNŮV JE NADE MNOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Dvě věci se v textech apoštolů často spolu pojí: srdce a láska.
A takto spojená srdce v lásce jsou potěšována a jej jim dáno porozumění a poznání Boha.
Ty poklady moudrosti a poznání jsou skryty v Kristu.
Apošt. Pavel Koloské nabádá, aby se nenechali svést filozofováním chytráků a lpěním na lidských tradicích.
Neboť jak zdůrazňuje, máme přebývat v Něm.
On je hlavou každé vlády a mocnosti.

Verše o Lásce na dnešní den:
Koloským 2:2
Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 28L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JERUZALÉME, TY DÍK SVŮJ PĚJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Tesalonickým 1:3
Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší.

Téma o lásce na dnešní den:
Vděčnost apošt. Pavla a děkování za lásku a víru.
To je častý rys úvodních pozdravů Jeho epištol.
Také se netají tím, že se chlubí.
Jak je pasáno: „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu“ (1. Korintským 1:31).
Chlubí se jejich vytrvalostí a věrností v pronásledováních a souženích.
Právě tím, co my tolik potřebujeme.
Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 27/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÍBEZNÁ PÁNĚ DOBROTA
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Nádherný návod, jak se modlit.
Všechno, co apošt. Pavel píše v těchto verších Koloským je možné vyprošovat a s vírou očekávat.
Bůh říká ve svém slově, že Jeho slovo se nenavrátí prázdné.
Máme tedy s vírou očekávat, že to úžasné ovoce, ke kterému Pavel vybízí sklídíme, neboť nás Bůh slyší.
A jak bych se tedy já modlil podle tohoto textu ( často používám podobné slovo k modlitbám):
Ty jsi Bože, řekl, že o cokoliv požádáme a budeme prosit ve Jménu Ježíš, že nám dáš.
Tak já si nyní skrze toto jméno Ježíš vyprošuji, abych byl oblečen jako svatý a milovaný …( a dále cituj z textu).

Verše o Lásce na dnešní den:
Koloským 3:12
14 Především však mějte lásku , která všechno spojuje k dokonalosti.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 26/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DÍKY ZA TVÉ POŽEHNÁNÍ
Můžeš si ji poslechnout ZDE

Téma o lásce na dnešní den:
Doporučuji každému, kdo čte tyto řádky, aby se tuto Pavlovu modlitbu naučil nazpaměť. A poslechni si k tomu tu písničku, to tě povzbudí.

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 3:14
17 a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 25/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DOBROŘEČ MÁ DUŠE HOSPODINU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Obava Pavla, aby jej někdo nepodezříval, že si snad peníze,
které vybíral pro jeruzalémské ponechá.
Často žil v tísni.
Říká dokonce, že ve všelijakých bojích. Ale jak je vidět, tak to
byly boje duchovní. A tady se snaží trpělivě
vysvětlovat a přesvědčovat, že jeho pohnutky a úsilí
jsou čisté. Zdá se, že to byl jeho každodenní boj o čistotu.
Boj o to, aby někomu nebyl pohoršením. Já však soudím, že
pokud se někdo chce pohoršovat, tak si bude stále hledat důvod.
Čím víc úsilí o čistotu, tím víc útoků?!
A tak tedy nemáme o čistotu usilovat? Jistě máme.
A tak raději posílá s darem do Jeruzaléma své spoluslužebníky.

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 8:16
24 Ukažte jim svou lásku a dokažte jim, že jsme na vás před ostatními církvemi právem hrdi.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 24L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SVATÁ KREV
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 2:5
8 Naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku .

Téma o lásce na dnešní den:
Dokázání lásky.
Jak časté téma.
Apoštol jako by hledal všechny způsoby dokázání lásky.
A tady dokonce naléhavým způsobem ukazuje na potřebu dokázat lásku i za cenu toho, že postačí pokárání.
Doslova varuje:
"aby se takový člověk pod přívalem zármutku nezhroutil".


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 23L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PROTOŽE JSI SE MNOU, PANE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 5:6
V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou .

Téma o lásce na dnešní den:
Víra projevující se láskou.
Nic nezmůže dokonalost zákona (obřízky), ale jen víra, která s uplatňuje láskou.
Svou víru musím prokazovat láskou.
To je Jeho vůle – láska.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 22L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JENOM TAM, KDE JSI TY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Galatským 5:16
Ovoce Božího Ducha však je láska , radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání.

Téma o lásce na dnešní den:
Ovoce Ducha je láska.
Pavel dokonce na jednom místě píše, že se koušou a žerou.
Zvláštní slovo, někdo by řekl - vulgární.
Ale známe to ze života.
Bez lásky se vždycky lidi koušou a žerou.
No ale to je jen důsledek toho, že nechodí v lásce.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 21L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PÍSEŇ VDĚČNOSTI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 1:15
Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a ke všem bratřím,
Téma o lásce na dnešní den:
Církev musí být plností. Plná toho, kterého Bůh poslal pro naši záchranu – Krista.
Začít musí ovšem tím, že musí mít lásku ke VŠEM svatým.
T.j. VŠEM lidem víry.
Všem, kteří vyznávají, že Ježíš Kristus je jejich Spasitelem a Pánem jejich života.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 20/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
My sami se máme stát chválou.
Chválit Boha a neustále mu děkovat za Jeho dobrotu je prvořadý úkol všech Kristovců.
Někdo říká křesťanů, ale já říkám Kristovců, neboť mnozí byli pokřtěni a myslí si, že jsou proto křesťané.
A často ani neví, jak ten jejich kostel nebo modlitebna, ve kterém byli pokřtěni vypadá.
Víš, jak spolehlivě poznáš, že jsi Kristovec?
Neustále chválíš Jeho dobrotu.
Jestli to něděláš, tak nejsi Kristovec.
Neboť on nás předurčil, abychom byli přijati za syny skrze chválu jeho slávy.
Ta chvála je v dnešním textu hned 2x!
On má tak velikou lásku k nám, že jsme se mohli stát chválou Jeho slávy.

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 1:3
5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 19/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
KDO TO KDY VIDĚL
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Jeden překlad krásně říká – a nade všechno se oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti.
Je zajímavé, že pokud se týká lásky, mluví Pán skrze své apoštoly neustále o dokonalé lásce, zatímco o víře říká, že ti stačí jen maličké zrníčko.
Víra jako zrno hořčičné - láska však ať je dokonalá.

Verše o Lásce na dnešní den:
Koloským 3:12
14 Především však mějte lásku , která všechno spojuje k dokonalosti.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 18/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
VOLÁ JEŽÍŠ OVCE ZTRACENÉ ( Nové písně 1 )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Tesalonickým
12 Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme...

Téma o lásce na dnešní den:
Jiný překlad říká, abychom se rozhojňovali v lásce.
Kdysi jsem od rána do večera četl Bibli Kralickou 1613.
Je tam spousta hezkých výrazů a toto je jeden z nich.
Rozhojňovat se v lásce.
Novější překlad jakoby moderněji říká, abychom bohatě rostli v naší vzájemné lásce.
Jak se to dělá?
No musím nechat zemřít vlastní vášně a touhy a věnovat se tomu druhému.
Kéž bych to tak dokonale uměl…


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 17/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Žít s Láskou
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Srdce vedené k lásce.
Všímám si mojí milované ženy Marcely, jak vede naši malou Kristu k lásce.
Jak jste si jistě všimli, tak téměř každé dítě se naučí jako jedno z prvních slov říkat:
“ MOJE!. To je moje!“
A dáš to bratříčkovi, nebo mu to aspoň půjčíš?
Nedám. Nepůjčím!
Kdysi jsem několikrát na svých koncertech položil lidem otázku:
„A máte někdo nějaké jiné dítě? Které by se hned od narození bylo ochotné rozdělit, půjčit, jen tak někomu něco dát?“
Nepamatuji se, že by se někdo ozval, že takové dítě má.
Srdce vedené k lásce je srdce vedené k dávání, k obětování se.

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Tesalonickým 3:1
5 A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 16L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
VÍRA S LÁSKOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 3:14
19 poznat Kristovu lásku , která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Téma o lásce na dnešní den:
Nebojím se tuto Pavlovu modlitbu nazvat VELEMODLITBOU.
Když jsem se učil nazpaměť Pavlovy modlitby, tak tahle mi hluboko utkvěla v paměti.
Zrovna včera odpoledne při našem koncertu chvály bylo čteno slovo:“A buďte zakořeněni v lásce“.
Proč? Abychom mohli poznat Kristovu lásku, přesahující veškeré chápání.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 15/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
UŽ MI, LÁSKO, NENÍ 2O LET
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Trpělivost. Taky ti chybí?
No ale to je přece ovoce Ducha Svatého( Gal. 5,22).
A Pavlův apel na trpělivé snášení se v lásce může především znamenat, že trpělivost je (mimo jiné) znakem lásky.

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 4:1
2 dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 14/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
UŽ MI, LÁSKO, NENÍ 20 LET ( Rádio Lumen 1 )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Říkat pravdu v lásce.
Láska je pravost a neláska je nepravost.
A ve 24. kap. Matoušova evangelia se píše, že bude rozmnožena nepravost a tak vystydne láska mnohých.
Kdysi jsem rád recitoval všelijaké básničky a dodnes jich znám mnoho nazpaměť.
A pamatuji se, že se v nich často opakovalo, že někdo hoří pro lásku.
Láska hoří, neláska je studená.
Láska buduje.
Neláska boří.
Proto Apoštol Pavel říká, že se tak buduje Kristovo tělo(církev).

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 4:15
Buďme pravdiví v lásce , ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 13/2007 / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TVÉ RUCE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Jiný překlad používá slovo – chození v lásce.
Je to tak hezky příznačné.
Neudělej ani jeden krok bez lásky.
A jak to mám dělat?
Možná řekneš, že ani nerozumíš tomu, co to je, chození bez lásky?
Tak to zas není takový problém.
Když nevíš co to je, tak si dole přečti, co to není.
Smilstvo, jakákoliv nezřízenost nebo chamtivost , sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči, smilstvo, prostopášnost, lakomství (to je modlářství).
A dokonce máš dávat pozor na to, abyses nedal svést prázdnými slovy.
No ale přece jen tam nechybí, co mimo jiné chození v lásce je: - dobrota, spravedlnost a pravda.

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 5:1
2 a žijte v lásce , tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.
Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 11L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DOBROU ZPRÁVU PŘINÁŠÍME VÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 6:1
6 prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou


Téma o lásce na dnešní den:
Nepředstírat lásku.
Jak to udělat?
Musíš se jako Boží stvoření OSVĚDČIT v nepředstírané lásce.
Musíš tu lásku prokázat.
Pavel má návod: Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;
prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem svatým, nepředstíranou láskou.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 12L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
PROTOŽE JSI SE MNOU, PANE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Filemonovi 1:3
5 když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím.

Téma o lásce na dnešní den:
Pavel vysvětluje svůj postoj lásky.
Jistě by mohl Filomenovi nařídit, co má dělat.
Ale jak říká: PRO LÁSKU raději prosím.
Tlak většinou vyvolá odpor.
Prosba naopak často vypůsobí pochopení a přízeň.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 9.2.L / 09.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TAK TEĎ UŽ VÍŠ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Marek 12:28
30 miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´

Téma o lásce na dnešní den:
Nejpřednější přikázání ze všech: „Milovat budeš Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze vší své síly“. A druhé je podobné: "Milovat bližního“. Láska je plností zákona.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 8.2.L / 08.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU VELIKOU MÁM ( Na katolické pouti )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 5:1
3 V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání; a jeho přikázání nejsou těžká,

Téma o lásce na dnešní den:
Jak poznáme, že milujeme Boha? Když plníme Jeho přikázání Lásky k bližnímu.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 7.2.2007 / 07.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BŮH NÁŠ, BŮH VELKÉ LÁSKY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, neboť Bůh je láska. Běž do důsledku a zjistíš, že nemáš-li Boha, nemáš lásku. Láska z Boha je Agapé a láska z člověka je Fília. Láska z člověka miluje přátele, protože se ke mně chovají přátelsky. Láska Agapé, láska z Boha, však miluje přesto, že se ke mně moji nepřátelé chovají nepřátelsky. (A neříkám, že je to lehké…)

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 3:7
10 Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 6.2.2007 / 06.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
KDO VĚŘÍ V SYNA, MÁ ŽIVOT
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Petr zde používá slovo především, když zdůrazňuje HORLIVOU LÁSKU. Potvrzuje tak slova ap. Pavla z 13.kapitoly 1. Korintským, kde ap. Pavel píše to, co je také synonymem našeho vyučování. ŽE LÁSKA JE NEJVÍC.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 4:7
8 Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
lásku

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 5.2.L / 05.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JERUZALÉM ( z alba Jeruzalém a žalmy krále Davida )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 1:3
8 Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

Téma o lásce na dnešní den:
Ap. Petr zde vysvětluje, co je cílem víry. Říká tomu SPASENÍ DUŠE (9. a tak docházíte cíle víry, spasení duší). A protože podle definice spasení je to „vyvedení do volného a svobodného prostoru a úplné osvobození od zajetí“, je cílem víry vyvední duše do poddanosti Duchu Svatému, který je Duchem pravdy.
Ta předstíraná láska, o které apoštol mluví v 1.Petrově 22 by se také dala nazvat NEPRAVDIVOU LÁSKOU.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 10L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ TO NEVÍM, JAK PŘIJMOUT JEŽÍŠE
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 5:12
14 Vždyť nás má ve své moci láska Kristova - nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli.

Téma o lásce na dnešní den:
Kristova láska nás má ve své moci. Jinde se zase překládá - Kristova láska nás zavazuje. Jinde se zase překládá „ víže“, neboli svazuje k sobě. Jednoho k druhému. Koho? Nás, kteří jsme pochopili, že jeden zemřel za všecky, a že tedy všichni zemřeli. A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 8L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MY MÁME VÍTĚZSTVÍ – JÁ RADOST V SRDCI MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 13:11
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.
Téma o lásce na dnešní den:
Bůh lásky bude s vámi, když se budete povzbuzovat k dokonalosti a pokoji. Ap. Pavel v tomto závěrečném pozdravu vyprošuje milost Pána Ježíše Krista, Boží lásku a společenství Ducha Svatého. Nemusíte se bát označit tento pozdrav jako „trojiční svědectví“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 7L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ - Žalmy
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 17:20
26 Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska , kterou máš ke mně, a já abych byl v nich."

Téma o lásce na dnešní den:
Láska a jméno Ježíš patří k sobě. Už sám charakter Božího jména – Joshua – Pán (Hospodin) je Spasitel, ukazuje na láskyplné vydání Božího Syna za hříšníky.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 6L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BLÍZKO JSI, TO CÍTÍM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanum 5:1
5 A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

Téma o lásce na dnešní den:
Nádherné verše, ke kterým je jen těžko co dodat. Přečti si všech 21 veršů. Určitě tě povzbudí.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 5L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
DAR Z NEBA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanum 8:26
35 Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Téma o lásce na dnešní den:
Radikální, troufalé slovo.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 04L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JAK SE TO MŮŽE STÁT
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: Římanum 11:9
15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!

Téma o lásce na dnešní den:
Láska ať je nepředstíraná. Velmi často jsme varováni před pokrytectvím. A jak se s pokrytectvím vypořádat? Klikni dole na celý článek a přečti si, co požaduje, či nařizuje apoštol ve svém listu Římanům. Dozvíš se, co všechno je třeba dělat, abychom nebyli pokrytci.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 3L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ VŠUDE CHODÍM S TEBOU ( Na katolické pouti )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 13:34
35 Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

Téma o lásce na dnešní den:
Nové přikázání. Přikázání Kristovy lásky. Milovat jeden druhého. Milovat Jeho učedníky. Milovat bližního. A kdo je Tvůj bližní? Na to odpovídá Pán v příběhu o Samařanovi. Ten, kdo měl srdce pro napadeného člověka. Samařané byli pohrdaní lidé, kteří neměli u Židů žádnou cenu. Ne tak u Boha. Neboť Bůh se pyšným protiví, pokorným však dává milost: (Jakubův 4:6: Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.´ - a také 1. Petrův 5:5: Stejně se i vy mladší podřizujte starším. Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost´).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 2L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
VEĽKÚ LÁSKU MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: Jan 14:15
21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje . A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."
Téma o lásce na dnešní den:
Stále se v těchto miniaturních kázáních vracíme ke stejnému tématu. Zejména u apoštola Jana je mimořádně silný akcent na přikázání lásky. Jak zdůrazňuje v evangeliu i v epištolách - Milovat znamená plnit Ježíšovo přikázání lásky. Milovat jej však také především znamená milovat Jeho slovo. Někteří dokonce snad ani nemají bibli a chtějí dosáhnout obecenství s Kristem. Ale on sám je to Slovo (Jan 1:1).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 1L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
V MÝCH ÚSTECH JE JEN CHVÁLA TVÉMU JMÉNU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 15:9
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce .


Téma o lásce na dnešní den:
Zůstaňte v mé lásce! V lásce zůstaneš vždycky jen skrze Kristovo přikázání:
“Abyste se milovali navzájem“. A slovo přikazuji je tam celkem 5x!


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 4.2.L / 04.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JE TO JEN PRO TVOU MILOST
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: Jan 13:1
Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce.

Téma o lásce na dnešní den:
Miloval své až do konce. Jak je psáno: On zůstává věrný, i když my jsme nevěrní (2. Timoteovi 2:13). V písmu čteme: Mějte víru Boží (Marek 11:22). Což se překládá také – mějte věrnost Boží. A dále písmo říká: Buďte svatí, jako On je svatý (Leviticus 11:44). Jako On je svatý a oddělený pro dílo spasení, tak i my se máme stále více posvěcovat, oddělovat pro Jeho dílo. Už v modtlitbě Otče náš je: POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ. Rozumíš tomu? Myslíš si, že to jméno se bude samo posvěcovat? Ne! Ty jej musíš posvěcovat oddělováním se od toho, co je nesvaté a nečisté. Je přece psáno, že MY jsme chrám Ducha svatého.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 3.2.L / 03.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ VŠUDE CHODÍM S TEBOU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Lukáš 11:37
42 Ale běda vám farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku , kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet.

Téma o lásce na dnešní den:
Je zde napsáno, že farizeus jej pozval na oběd. Skoro se zdá, že farizeové udělali cokoliv, jen aby mohli Ježíše obžalovat. Jednou, že uzdravoval v sobotu, jednou, že Jeho učedníci jedli v sobotu na poli z klasů, a tady zase vadí, že se nedržel obřadu omývání rukou. A víte, co mu Pán řekl? To stojí za to, celé si to přečíst. Když ho totiž farizeus obvinil z nedodržování farizejských tradic, velmi důrazně je varoval…. a nazval je blázny!


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 28.1.2007 / 02.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JEŽÍŠ, TO JMÉNO TAK RÁD CHVÁLÍM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Strach je protikladem lásky. Proto je nutné milovat bližní, abychom chodili ne ve strachu, ale v lásce. Proto také lépe pochopíš, proč nás Pán nabádá, abychom milovali nepřátele. Strategie „zlého“ je nahánět nám strach tím, že budeme v nenávisti vůči svým nepřátelům. Budeme-li jim však žehnat, pak budeme požehnaní, neboť co sklidíme, to také budeme sklízet. Zasejeme požehnání, sklidíme požehnání. (Když zaseješ okurky, nesklidíš rajčata).

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 4:15
16 Také my jsme poznali lásku , kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 30.1.2007 / 02.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BUDEM TĚ UCTÍVAT
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Předstíraná láska je cosi, co je možné odstranit jen skrze Ducha Svatého. Je třeba, jak tady zdůrazňuje ap. Petr, očistit duši skrze Ducha Svatého. Petr nás znovu naléhavě vybízí, abychom milovali VROUCNĚ. Základem pro to je naše srdce. A to musí být čisté.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Petrův 1:22
Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce , z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte.
lásce

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 2.2.2007 / 02.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MILOVAT VÍC
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Tohle slovo čti a často studuj. Bez lásky jsem nula, úplné nic.
Prostě neexistuji, i kdybych byl mistr světa v čemkoliv.
Nemám cenu ani zlámané grešle.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 13:1

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 1.2.2007 / 01.02.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ VYVYŠUJI LÁSKU TVOU
/Jiří Zmožek na Rádiu Lumen/
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Pán Ježíš zde mluví o lásce hříšnice, která přinesla
velkou oběť, protože jí bylo hodně odpuštěno.
Byl v domě vzdělaného farizeje a právě tam přinesla
hříšnice velmi drahou alabastrovou nádobku.
Farizej se pohoršil, že přijímá oběť od hříšnice.
Ale právě takoví jsou ochotni hodně obětovat, protože
jim bylo hodně odpuštěno.

Verše o Lásce na dnešní den:
Lukáš 7:36
47 Proto ti pravím: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje ."


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 31.1.L / 31.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
TO KVŮLI TOBĚ, LÁSKO
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 5:40
42 Ale o vás jsem se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku k Bohu.

Téma o lásce na dnešní den:
Když si otevřete tento oddíl Janova evangelia, tak už v 16. verši této kapitoly znovu ap. Jan popisuje, jak začali Ježíše Židé pronásledovat. Chtěli jej dokonce zabít a neustále k tomu hledali příležitost. Dlouho a trpělivě jim vysvětluje poslání Božího Syna, až jim nakonec musí sdělit: “Ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku“. Tak to je. Buď máš v sobě Božku, nebo Nebožku. Buď máš lásku Boží, nebo Neboží. A farizeové, jak známo, měli Nebožku. Lásku jen tak naoko, před lidmi.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 29.1.2007 / 29.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JEŠTĚ JE ČAS
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Tady je kladen zvláštní důraz na souvislot lásky s vírou ve jméno. Ve verši 23 je toto přikázání: „ … abychom uvěřili ve jméno Božího Syna a milovali jedni druhé“. Slovo přikázání se v tom věrši dokonce objevuje 2x! V tomto překladu se píše věřit jménu, jiné překlady uvádějí – věřit ve jméno.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 3:16
17 Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska ?


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 27.1. / 27.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU VELIKOU MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Janův 1:4
6 A to je láska : žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít.

Téma o lásce na dnešní den:
Pán skrze svého apoštola Jana neustále připomíná, co je to chození v lásce. Na mnoha místech stále vysvětluje princip a důležitost Jeho přikázání: „Abychom milovali jedni druhé“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 26.1.L / 26.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU, RADOST A POKOJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
1. Janův 4:11
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

Téma o lásce na dnešní den:
Kdokoliv by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, v tom zůstává Boží láska. Tak také lépe pochopíš verš Řím. 10:9 „Vyznáš-li Pána Ježíš svými ústy a uvěříš-li ve svém srdci, že byl vzkříšen z mrtvých, budeš spasen“. Dále se tam také píše: „A každý, kdo by vzýval Pánovo jméno (jméno Ježíš) bude spasen (zachráněn, vysvobozen, osvobozen, ochráněn…)“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 25.1.L / 25.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MOŽNÁ HLEDÁŠ LÁSKU
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Zjevení Janovo 2:1
4 Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.

Téma o lásce na dnešní den:
V Janově zjevení je na tomto jediném místě slovo o lásce. Pán říká:“ Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku“. Jistě jsi byl horlivý v době, kdy jsi přijal Ježíše Krista jako svého Pána. Já sám si na to dobře pamatuji, hned druhý den poté, co jsem slyšel kázání o zázraku u rybníku Bethesda „jsem se stal kazatelem“. A kázal jsem o té úžasné Boží lásce každému, koho jsem potkal. Možná se mnohým, kteří tě znali zdálo:“ Tak to bude ten Ježíšův evangelista“. Bylo to tak nějak? Pán tě tedy nabádá: Konej první skutky, jinak pohnu tvým svícnem z jeho místa.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 24.1.2007 / 24.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NESEM VÁM POŽEHNÁNÍ ( Bible a písně )
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Jak může vůbec Ježíš dávat taková přikázání? Jak může stále něco svým učedníkům přikazovat? 10:8 „ … přišli přede mnou…“ Než člověk pozná Ježíše, to jich předtím příjde mnoho. Především se každý v životě „zamiluje“ do jakéhosi člověka a doslova jej napodobuje. Začíná to už u dětí, ale i my starší obdivujeme herce, spisovatele, prezidenty, dokonce možná někteří i skladatele… Ale on říká: Ovce mé slyší MŮJ hlas. Ten, kdo má připravené srdce, jako třeba Lydie ve Filipis, ten pak slyší JEHO hlas a jiného neposlechne. Jestliže Ježíš tedy přijal přikázání Otce, pak i nás vyzývá, abychom přijali JEHO přikázání lásky. Říkám-li vyzývá, nejsem asi dost přesný. ON TO PŘIKAZUJE.

Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 10:14
17 Proto mě Otec miluje , že dávám svůj život, abych jej opět přijal.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 23.1.2007 / 23.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
OTČE MŮJ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Co všechno? Nelhat, nehněvat se, nekrást, pracovat, nemluvit špatná slova, nezarmucovat Ducha Svatého. Ať je nám vždy vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost a buďme k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějme si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil nám. Nechtějí toho po mně trochu moc? Nechtějí. Pán říká: „… vcházejte úzkou branou, široká je cesty, která vede do záhuby...(Matouš 7:13 Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.)

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 4:25
32 buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 22.1.L / 22.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
SKRZE JEŽÍŠE PŘINÁŠÍME BOHU OBĚŤ CHVÁLY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 14:15
21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje . A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."

Téma o lásce na dnešní den:
Zachovávejte MÁ přikázání. Jak jsem už mnohokrát zdůraznil. Bude potřeba, abychom měli nové akcenty! Lidé se snaží plnit přikázání, ale Ježíš přikazuje, abychom plnili JEHO přikázání. On nám neradí, On nás nepřemlouvá, On PŘIKAZUJE. A teprve potom, až začneš plnit JEHO přikázání, bude ti dán Utěšitel, Duch Pravdy, Duch Svatý. Chceš znát pravdu? Chceš mít Ducha Pravdy? Naplň Jeho přikázání lásky. Miluj svého bližního.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 21.1.2007 / 21.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NÁŠ BŮH JE LÁSKA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Kdo má MOJE přikázání, to je ten, který MĚ miluje.
Ten také zachovává MÉ slovo…
A znovu – co je to zůstávat v NĚM?
Jan 15,7 :– ZŮSTANOU-LI MÁ SLOVA VE VÁS…
Učil ses ve škole něčemu nazpaměť?
Já dodnes znám některé básničky, nebo pomůcky, které jsem se učil nazpaměť.
Náš učitěl v hudebce nás například naučil takovou říkanku, která nám měla pomoci naučit se opery Bedřicha Smetany nazpaměť :
Když byli BRANIBOŘI V ČECHÁCH, sešli se DALIBOR a LIBUŠE u ČERTOVY STĚNY, dali si HUBIČKU a řekli si TAJEMSTVÍ o DVOU VDOVÁCH a PRODANÉ NEVĚSTĚ, která hraje na VIOLU.
No a ty teď řekneš:
„ Už jsem na to starý, něco se učit.“
Tak to je jen věc rozhodnutí.
Buď budeš říkat, že už jsi na to starý, a nebo řekneš, že se naučíš aspoň některé věrše nazpaměť.
A ten Jan 15:7, ten je opravdu potřeba umět. Končí to totiž – a pak budete moji učedníci.
Představ si, že Jeho učedník Jan si dokonce zapamatoval celé Zjevení (jak by to jinak mohl zapsat?).
A Zjevení Janovo má 22 kapitol!

Verše o Lásce na dnešní den:
Jan 14:21
Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje . A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám mu to poznat."


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 20.1.L / 20.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BERÁNEK Z GOLGOTY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Filipským 2:1
Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou , je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:
2 dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku , buďte jedné duše, jednoho smýšlení,

Téma o lásce na dnešní den:
Jiný překlad dává srozumitelnější akcent. Říká se tam:
„ Buďte jednomyslní“. (2. Korintským 13:11)
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní , pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.

Jednomyslnost byla už základem života první církve. O Letnicích v „horní místnosti“ je napsáno:
Skutky apoštolské 1:14 Ti všichni zůstávali
jednomyslně v modlitbě a prosbě se ženami, i s Marií, Ježíšovou matkou, a s jeho bratry.
Skutky apoštolské 2:1
Když pak přišel den Letnic, byli všichni
jednomyslně spolu.
Skutky apoštolské 2:46
Každý den také zůstávali
jednomyslně v chrámu a po domech lámali chléb a přijímali pokrm s radostí a prostotou srdce;
Skutky apoštolské 4:24
A když to bratři uslyšeli, pozvedli
jednomyslně hlas k Bohu a řekli: "Hospodine, ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich,
Římanům 12:16
Buďte k sobě navzájem
jednomyslní, nesmýšlejte vysoce, ale nechte se vést k poníženým. Nebuďte moudří sami před sebou.
1. Petrův 3:8
Konečně, buďte všichni
jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a přátelští.
Jo, a ještě otázka. Ke komu myslíš, že se
jednomyslně modlila Marie, Ježíšova matka, spolu se stodvaceti v „horní místnosti“?
No přece k Ježíši! Oni všichni dobře znali Jeho slovo:
A nikdo nepřichází k Otci než skrze mne!
(Jan 14:6 Ježíš mu řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne).

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 19.1.2007 / 19.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ V SRDCI LÁSKU VELIKOU MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Všechny věci ať se dějí v lásce.
Pavel zde varuje před pohrdáním služebníky, zvlášť pokud s nimi pohrdáme pro jejich mládí.
A mladého Timotea důkladně vypravte na cestu, poroučí jim.
A ne nějak ledabyle, ale s bratrskou láskou!

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 16:10
11 Ať ho nikdo z vás nepodceňuje! Vypravte ho na cestu ke mně s bratrskou láskou , neboť na něho čekám spolu s jinými bratry.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 18.1.2007 / 18.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
AŽ SE Z OKNA PODÍVÁŠ
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel se zjevně „polekal“ tvrdosti církve, která neměla milost pro člověka, který se dopustil hříchu. Proto je nyní prosí, aby mu projevili svou lásku. Je to věčný boj zákona s milostí, láskou a odpuštěním.

Verše o Lásce na dnešní den:
2. Korintským 2:5
8 Naléhavě vás prosím, abyste mu dokázali svou lásku .Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 17.1.2007 / 17.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
MILOSŤ PÁNOVA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Láska je plností zákona. Veškerý zákon můžeš naplnit jedině láskou. Proč? Protože, jak Pavel píše s velkým důrazem: „ I kdybys měl a uměl cokoliv, ale lásky bys neměl, jsi úplná nula“(parafráze JZ).

Verše o Lásce na dnešní den:
Římanum 13:10
Láska
neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na Celý článek:
Láska je nejvíc 16.1. / 16.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JÁ TI DÁVÁM LÁSKU, JEŽÍŠI
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
Římanum 15:29

Jsem jist, že až k vám dojdu, přijdu s plností Kristova požehnání.
30 Prosím vás, bratří, pro našeho Pána Ježíše Krista a pro lásku , která je z Ducha, pomáhejte mi v boji svými přímluvami u Boha,

Téma o lásce na dnešní den:
Pavel napsal dlouhou epištolu Římanům. Hodně mu na nich záleželo a jak víme, Řím byla nakonec jeho „konečná stanice“. Slíbil jim přinést hojnost požehnání a s jitotou to prohlašuje. Nábožní lidé by očekávali více skromnosti. Ta je ovšem v jeho prosbě o modlitby. Věděl, že v Římě jej čekají velké těžkosti a tak prosí „římské“, aby mu pomáhali v boji svými přímluvami.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 15.1.2007 / 15.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LEN TAM, KDE KRAĽUJEŠ TY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Jeden z překladů říká, že někteří jsou „nadutí“. Nadutí pro své poznání, ale není při nich žádná moc Ducha. Boží království nespočívá v chytrých a nadutých řečech, ale v moci. Jak vidíme, byla nadutost těchto nadutců Pavlovi tak odporná, že dokonce řešil otázku, zda na ně jít s holí, anebo s láskou a duchem krotkosti.

Verše o Lásce na dnešní den:
1. Korintským 4:18
21 Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
Láska je nejvíc 14.1.2007 / 14.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKU BOŽÍ MÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Neobyčejně dlouhý výčet pokynů. Co všechno je třeba k tomu, abychom chodili v lásce. Tento dlouhý oddíl může opět sloužit jako modlitba : Otče, ve jménu Ježíše nechci zarmucovat Ducha Svatého. Modlím se, aby z mých úst nevycházelo žádné špatné slovo, ale jen dobré, k potřebnému vybudování. Abych přinášel milost a žil v lásce…

Verše o Lásce na dnešní den:
Efezským 4:29
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost . A žijte v lásce
, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
JE TO JEN PRO TVOU MILOST / 13.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JE TO JEN PRO TVOU MILOST
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: 1.Kor 16,13 – 14
Bděte, stůjte ve víře, počínejte si zmužile, buďte silní. Všechny vaše věci ať se dějí v lásce.

Téma o lásce na dnešní den:
Často se mi vybavuje slovo apoštola Pavla – kdo stojíš, hlediž abys nepadl.
Mnohokrát jsem na to téma také kázal.
Mohlo by se zdát, že tato slova nemají nic společného s láskou.
Mají.
Člověk, který padnul není schopen ničeho. Je cosi jako postřelený voják, padlý bojovník.
Takový nemůže bojovat.
A jak tedy vůbec můžu bojovat? Já ani nemám žádnou zbraň.
Možná si to jenom myslíš.
Používej alespoň tyto 4 zbraně. Slovo, modlitbu, obecenství a službu.
Slovo – čti denně Boží slovo.
Modlitbu – dělej to tak, jak Pavel radí – „bez přestání modlete se“.
Obecenství - pěstuj obecenství s Božím lidem – třeba i v domácí skupince.
Službu – služ modlitbou za druhé, modlitbou za své blízké – i modlitbou za své nepřítele (což je nejtěžší).Dole si můžete přečíst další související verše, které obsahuje CELÝ ČLÁNEK.
Láska je nejvíc 13.1.2007 / 13.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKA, VOLÁM LÁSKA
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
V tomto dopise ap. Pavel apeluje na střídmost a počestnost u starších mužů a také na zdravou víru, lásku a trpělivost. Tak je podobně jako u listu Galatským i zde spojena láska s trpělivostí.

Verše o Lásce na dnešní den:
Titovi 2:2
Starší muži ať jsou střídmí, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
Verše o Lásce na dnešní den 12.1.L / 12.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
LÁSKA SE NARODILA O VÁNOCÍCH
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den: 2. Tesalonickým 2:9
Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu , která by je zachránila.
Téma o lásce na dnešní den:
Jiný překlad říká, že nepřijali lásku k pravdě. Pavel tady říká, že v posledním čase satan zláká ty, kteří nepřijali lásku k pravdě. Kteří nepřijali a nemilovali pravdu. Svědectví ale mají všichni. Svědectví o Kristově lásce, která, jak se zpívá v dnešní naší písni, se „narodila o vánocích“.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 11.1.2007 / 11.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
Láska je věčná
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den: Mnoho jsme četli a slyšeli o milosti. Apoštol Jan ve svém evangeliu dokonce píše o tom, že jsme přijali jednu milost za druhou. Troufám si říct, že život kristovce je nekonečnou řadou milostí. Víš jak poznáš, že jsi přijal milost od Pána? Vždycky se rozhojňuje spolu s vírou. Jestli máš nedostatek víry, tak pros o milost, která se rozhojňuje a projevuje spolu s láskou.

Verše o lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 1:14
A milost našeho Pána se nadmíru rozhojnila, a s ní víra i láska v Kristu Ježíši. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky.


Klikneš-li dole na Celý článek> můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Verše o Lásce na dnešní den 10.1.2007 / 10.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JENOM TAM, KDE JSI TY
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Pavel neustále vyučuje o čistotě srdce. A především vždy zdůrazňuje lásku, která je cílem vyučování. Ale nebojí se na druhé straně jasně říci, že opakem je prázdné tlachání.

Verše o lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 1:5
Cílem našeho vyučování je láska
z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
Verše o Lásce na dnešní den 9.1.2007 / 09.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
JE TO JEN PRO TVOU MILOST
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Především Pavel připomíná, aby byl Timoteus příkladem. V řeči, v chování, víře, čistotě. A čistota, jakási záře křesťana, je vždy spojována s láskou.

Verše o lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 4:12
12 Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce
, ve víře, v čistotě.

Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
Verše o Lásce na dnešní den 8.1.2007 / 08.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
AMEN, AMEN PRAVÍM VÁM
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Téma o lásce na dnešní den:
Častým omylem nás, kteří jsme přijali Ježíše jako Pána svého života (Řím.10:9) je teze, že kořenem všeho zla jsou peníze. Nepamatuji se, že bych někdy šel nakupovat a oni mi řekli:“ Pane Zmožek, peníze u nás nepotřebujete“. Kořenem všeho zla totiž nejsou peníze, ale MILOVÁNÍ peněz. Často jsem přemýšlel, proč si Pán dal tu práci a seděl u pokladnice a díval se, kolik kdo dává… Jak je psáno – požehnanější je dávat, než brát.

Verše o lásce na dnešní den:
1. Timoteovi 6:6
10. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Klikni dole na: Celý článek>
Verše o Lásce na dnešní den 7.1. / 07.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
BUDEM OSLAVOVAŤ TVOJE MENO
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o Lásce na dnešní den:
2. Timoteovi 2:22
Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.


Téma o lásce na dnešní den:
Apoštol Pavel vyzývá ty, kteří následují Pána, aby následovali lásku s těmi, kteří Ho vzývají z čistého srdce. Připomíná svému milovanému Timoteovi, aby odmítal nerozumné (nevychované, nevzdělané) otázky, neboť ty plodí hádky a Pavel jasně velí: Pánův služebník se nemá hádat! (2.Tim 2:24).


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
Láska je nejvíc 6.1.LL / 06.01.2007

PÍSNĚ A SLOVO
o lásce na dnešní den
Poslat odkaz příteli 

Písnička o lásce na dnešní den:
NAVEKY ZVÍŤAZIL BARÁNOK
Můžeš si ji poslechnout ZDE


Verše o lásce na dnešní den: Židům 10: 24
Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce
a k dobrým skutkům.

Téma o lásce na dnešní den:
Občas možná přichází někdo, kdo říká, že ti přináší proroctví. Jak poznáš, že je to skutečně prorok a že přináší opravdové proroctví? Prorocká službě je neoddělitelně spojována se službou povzbuzování. Proroctví tě tedy vždy povzbudí. A jestli tě třeba povzbudí k pokání, tak tím líp. Pak budeš lépe připraven sám povzbuzovat v lásce.


Můžeš si přečíst další související verše o Boží Lásce k nám.
ZPĚT >
 Odkazy: PÍSNIČKOVÁ TELEVIZE JZ * NOVINKA JIŘÍHO ZMOŽKA NA CD * CESTA KE ŠTĚSTÍ - nové CD Jiřího a Marcely * PÍSEŇ VDĚČNOSTI * OTČE MŮJ * VIDEO * TEXTY PISNICEK + AKORDY *